Allt om skolstarten

Att börja gymnasiet är en spännande tid i livet och med informationen som har samlats på den här sidan vill vi göra din skolstart så lyckad som möjligt.

Här kan du bland annat läsa om upplägget kring terminsstarten samt vilka terminstider som gäller under ditt första år på Holavedsgymnasiet. Har du några övriga frågor som dyker upp inför skolstarten? I så fall kan du höra av dig till någon av våra rektorer.

Antagningsbesked 2024

I månadsskiftet juni/juli skickas antagningsbesked ut till alla elever som har ansökt till Holavedsgymnasiet. Du hittar ditt antagningsbesked digitalt via plattformen Dexter. Länk till annan webbplats. Har du INTE gjort din ansökan via Dexter skickas antagningsbesked ut via post.

Glöm inte att tacka JA eller NEJ till din plats. Du som har fått ditt antagningsbesked digitalt via Dexter Länk till annan webbplats. svarar på samma plattform. Du använder samma inloggningsuppgifter som när du gjorde din ansökan. Har du fått antagningsbeskedet via post svarar du via de anvisningar som finns i utskicket.

Antagningen strävar hela tiden mot förstahandsvalet, vilket betyder att om du tas in på ditt förstahandsval stryks de efterföljande valen automatiskt. Du får i de flesta fall ett preliminärt antagningsbesked i mitten av april som grundar sig på höstterminsbetyget i år 9. Den slutliga antagningen i juni grundar sig alltid på slutbetyget i grundskolan, det vill säga vårterminsbetyget i år 9. Du får då ett slutligt antagningsbesked hemskickat i månadsskiftet juni/juli. Du kan också hitta både det preliminära och det definitiva antagningsbeskedet digitalt Länk till annan webbplats..

Om du har några funderingar kring antagningen är du välkommen att höra av dig till någon av våra studie- och yrkesvägledare eller till vårt antagningskansli på gyantag@tranas.se alternativt 0140-685 02.

SchoolSoft är en gemensam plattform för elever, vårdnadshavare och pedagoger där kommunikation mellan hemmet och skolan sker. Använd SchoolSoft för att se schema, planering, dokumentation, studieresultat, anmäla frånvaro eller ansöka om ledighet.

Du kan logga in på SchoolSoft både genom dator och surfplatta/mobil. Har du gått grundskolan i Tranås kommun använder du samma inlogg som tidigare. Har du inte ett inlogg sedan tidigare kommer du att tilldelas ett under terminsstarten i augusti. Din/dina vårdnadshavare ska då fylla i en blankett för att få tillgång till SchoolSoft, se nedan.

Logga in på SchoolSoft Länk till annan webbplats.

Blankett – Tillgång till SchoolSoft för vårdnadshavare Pdf, 152.2 kB.

För att få specialkost ska du ansöka om det i förväg via Tranås kommuns e-tjänst. Ett villkor för att få specialkost är att eleven äter samma mat i hemmet.

E-tjänster: Ansökan om specialkost Länk till annan webbplats.

Vid eventuella frågor vänligen mejla ansokanspecialkost@tranas.se.

Riktlinjer kring specialkost

Tranås kommuns förhållningsregler kring specialkost Pdf, 114.9 kB.

Laktosintolerans – vad är det? Pdf, 114.7 kB.

Som elev på Holavedsgymnasiet är du försäkrad på heltid genom kommunens olycksfallsförsäkring.

Försäkringar i skolan. Länk till annan webbplats.

Via filerna nedan kan du läsa mer om Holavedsgymnasiets ordningsregler samt hur vi arbetar kring provtillfällen, fusk och plagiat.

Ordningsregler Pdf, 141.5 kB.

Policy vid fusk och plagiat Pdf, 118.8 kB.

Kontakt

Reception

Holavedsgymnasiet
E-post: holavedsgymnasiet@tranas.se
Telefon: 0140-685 22

Senast publicerad: