Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen på Holavedsgymnasiet bjuder på flera valmöjligheter. Upplägget för studier kan innebära antingen heltidsstudier eller studier kombinerat med praktik. Programmen vänder sig till
obehöriga elever.