Tranås kommun
Välkommen till en annorlunda vardag. Tack för att du behåller dina nya goda vanor.

Välkommen till en annorlunda vardag. Tack för att du behåller dina nya goda vanor.

Kommunfullmäktige 21 september kl. 18.30 i Holavedsgymnasiets aula.

Kommunfullmäktige 21 september

Klimatveckan 2020, 16-23 september.

Klimatveckan 2020, 16-23 september. Läs mer här >>>

Oro - corona

Tyck till om förslaget till ny översiktsplan - Samrådet pågår 1 maj till 30 september

Tyck till om förslaget till ny översiktsplan

Hitta direkt

Digital anslagstavla

Aktuellt

Samlad information om corona och covid-19

Publicerad 2020-08-27

Här hittar du Tranås kommuns samlade information om coronaviruset och covid-19. Vi följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Informationen uppdateras löpande.

Tillfällig väg mellan Hättevägen och Sandiksvägen samt tillfällig väg mellan Sandviksvägen och Älmås Udde. Illustration.

Kommande VA-arbeten på Hättevägen, Sandviksvägen och Älmås udde

Publicerad 2020-09-18

Under maj 2020 påbörjades ett arbete med att förlägga nya VA-ledningar mellan Bäck och Klunken. Efter semestern, v.32 kommer arbetet att påbörjas på Hättevägen, Sandviksvägen och Älmås udde.

Besöksförbud tas bort

Publicerad 2020-09-17

Regeringen meddelade på tisdagen (15/9) att besöksförbudet på äldreboenden ska upphöra den 1 oktober. Beskedet gavs av socialminister Lena Hallengren som samtidigt påminde om att pandemin fortfarande pågår.

Träd med orden: Fotosyntesen, god klimapåverkan, lokalklimat, luftrening, virke, produktion, rumsskapande element, fåglar, föda, däggdjur, biologisk mångfald, estetik, kulturhistoria, rekreation, lavar, insekter, skugga, lä, naturupplevelser, hälsa, svamp, mykorrhiza, flödesutjämning, jordstabilisering. Illustration.

Nya regler gällande nedtagning av träd på kommunal mark

Publicerad 2020-09-15

Teknik- och griftegårdsnämnden har tagit beslut att tidigare framtagna riktlinjer för nedtagning av träd och sly på kommunal mark ersätts med ett nytt beslutsunderlag: ”Regler för nedtagning av träd och röjning på kommunal mark”.

Vattenläcka

Publicerad 2020-09-15

Just nu har vi en vattenläcka vid korsningen Majorsgatan / Västra vägen.

Avgiftskontroll gällande barnomsorg

Publicerad 2020-09-10

Under september månad genomför Barn- och Utbildningsförvaltningen avgiftskontroll för 2018 års barnomsorgsavgifter. Kontrollen görs ur rättvisesynpunkt - alla ska betala rätt avgift.

Invånarantal i Tranås

Antal personer 31/12 2019: 19003
Antal personer 31/12 2018: 18987
Antal personer 1/1 2009: 18066

Tranås arbetar med Agenda 2030 och
de global målen för att uppnå en
hållbar utveckling.

Tranås är en växande och framtidsfokuserad kommun som ser möjligheter och vågar prova nya metoder.

Kontakt

Besöksadress: Stadshusplan 1
Postadress: 573 82 Tranås
Telefon: 0140 - 681 00
E-postadress: tranas.kommun@tranas.se

Öppettider Stadshusets reception

Måndag - fredag 07:30-16:30.
Dag innan röd dag stänger Stadshusets reception kl. 12.00.

Kommunens växel 0140 - 681 00

Öppettider: måndag - fredag 07:30-16:30
Dag innan röd dag stänger växeln kl. 12.00.

Tranås Direkt 0140 - 687 90

Öppettider: måndag-fredag 10:00-18:00, lördag 10:00-14:00

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranaskommun@tranas.seOm webbplatsen