Naturvetenskap, NA

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som vänder sig till dig som är intresserad av matematik och naturvetenskap. Under utbildningen kommer du lära dig att tänka kritiskt, resonera logiskt, göra systematiska iakttagelser och lösa problem.

Under goda studieförhållanden får du som elev på Naturvetenskapsprogrammet möjligheten att utveckla dina förmågor kring att tänka kritiskt och föra logiska resonemang. Naturvetenskaplig förståelse bygger på en kombination av teori och laborationer som är naturliga delar i utbildningen, vilket innebär att teori varvas med experiment, laboratioiner, fältstudier och andra praktiska moment.

En gymnasieexamen från Naturvetenskapsprogrammet ger dig en bred behörighet till vidare studier vid universitet eller högskola, där du bland annat kan välja att fortsätta utbilda dig inom det naturvetenskapliga området. Du kan också välja bland flera olika utbildningar då gymnasieutbildningen ger dig behörighet till utbildningar inom flera områden.

Vill du fördjupa dig ytterligare inom det naturvetenskapliga området under din gymnasietid kan du använda ditt individuella val till att välja lämpliga kurser för detta. Du kan även välja bland flera andra kurser inom ramen för ditt individuella val, för att hitta något som passar just dig.

Inriktning Naturvetenskap

Programinriktningen Naturvetenskap ger dig både djup och bredd i de naturvetenskapliga ämnena. Som elev får du en naturvetenskaplig grundutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier efter gymnasiet. Du fördjupar dig i matematik, biologi, kemi och fysik. Du får bland annat lära dig om fysiologi, cell- och molekylärbiologi, organisk kemi och biokemi. Dessutom får du kunskaper om elektromagnetiska vågor, gravitation och universums utveckling.

Inriktning Naturvetenskap och samhälle

Programinriktningen Naturvetenskap och samhälle kombinerar de naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnena. Här får du, utan att lämna naturvetenskapen, möjlighet till ett samhällsvetenskapligt perspektiv genom att läsa kurser i samhällskunskap och geografi. Inom inriktningen bekantar du dig med nationalekonomi, globalisering, befolkningsutveckling och miljöpolitik.

Gymnasiegemensamma ämnen 1150p

Engelska 5, 100p
Engelska 6, 100p
Historia 1b, 100p
Idrott och hälsa 1, 100p
Matematik 1c, 100p
Matematik 2c, 100p
Matematik 3c, 100p
Religionskunskap 1, 50p
Samhällskunskap 1b, 100p
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1, 100p
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2, 100p
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3, 100p

Programgemensamma karaktärsämnen 450p

Biologi 1, 100p
Fysik 1a, 150p
Kemi 1, 100p
Moderna språk, 100p

Inriktningar

Naturvetenskap, 400p
Biologi 2, 100p
Fysik 2, 100p
Kemi 2, 100p
Matematik 4, 100p

Naturvetenskap och samhälle, 300p
Biologi 2, 100p
Geografi 1, 100p
Samhällskunskap 2, 100p

Programfördjupning

Inriktning Naturvetenskap, 200p
Valbara kurser
Engelska 7, 100p
Entreprenörskap, 100p
Matematik 5, 100p
Filosofi 1/Psykologi 1, 50+50p
Moderna språk, 100p

Inriktning Natur och samhälle, 300p
Valbara kurser
Engelska 7, 100p
Entreprenörskap, 100p
Matematik 4, 100p
Matematik 5, 100p
Filosofi 1/Psykologi 1, 50+50p
Moderna språk, 100p

Notera att kurser inom programfördjupningen kan komma att ändras.

Individuellt val 200p

Oavsett vilket program du går väljer du 200 poäng inom ditt individuella val. Detta val gör det möjligt för dig att skräddasy din utbildning så den passar dig. Du kan välja kurser som ger dig utökad behörighet, meritpoäng inför högskolestudier eller som du känner att du vill läsa.

Gymnasiearbete 100p

Gymnasiearbete är en kurs där du fördjupar dig inom ett område inom din valda utbildning. Denna kurs ses som ett examensarbete och är ett krav för att få din gymnasieexamen.

Kontakt

Programansvarig

Michael Thors
E-post: michael.thors@tranas.se
Telefon: 0140-685 36

Studie- och yrkesvägledare

Ida Segersson
E-post: ida.segersson@tranas.se
Telefon: 0140-685 04

Senast publicerad: