Barn och fritid, BF

Barn- och fritidsprogrammet passar dig som är intresserad av att förstå människan i alla åldrar. Utbildningen ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper och färdigheter för att arbeta inom pedagogiska och sociala arbeten, samt friskvårdssektorn.

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesförberedande program som ger möjlighet till vidare utbildning på universitet eller högskolan. För att få en så bred utbildning som möjligt kan du använda ditt individuella val till att utöka antalet kurser inom de pedagogiska ämnena eller lägga till grundläggande behörighet för vidare studier. Du kan även välja mellan flera andra kurser inom ramen för ditt individuella val.

Efter din examen från Barn- och fritidsprogrammet kan du direkt efter gymnasiet börja arbeta som barnskötare eller elevassistent. Det finns dessutom flera yrken inom pedagogik och socialt arbete som kan passa efter avslutad utbildning. 

Vill du läsa vidare efter gymnasiet ger en gymnasieexamen från programmet dig behörighet till vidare studier på yrkeshögskola. Från och med höstterminen 2023 ingår grundläggande behörighet i programstrukturen för alla yrkesprogram. Elever har möjlighet att välja bort kurser som ingår i grundläggande behörighet och kan då fortfarande nå en yrkesexamen. För att få en så bred utbildning som möjligt kan du dessutom använda ditt individuella val till att utöka antalet kurser inom programmets karaktär eller lägga till ytterligare behörighet för vidare studier. 

Inriktning Pedagogiskt och socialt arbete

På Holavedsgymnasiet erbjuder vi inriktningen Pedagogiskt och socialt arbete, som ger yrkesutgångarna Barnskötare samt Elevassistent. Centralt i utbildningen är det pedagogiska ledarskapet, ett hälsofrämjande förhållningssätt. Genom att få planera, genomföra samt utvärdera aktiviteter i naturliga och meningsfulla lärsituationer får du som elev på programmet möjligheten att utvecklas såväl personligt som yrkesmässigt. 

Utbildningen erbjuder moderna och varierande arbetssätt som ger dig goda förutsättningar för antingen vidare studier eller yrkeslivet, genom autentiska lärsituationer, utomhuspedagogik, feedback och utvärdering, analys och reflektion samt ett problemlösningsinspirerat arbetssätt. 

Som elev på Barn- och fritidsprogrammet erbjuds du sammanlagt 17 veckors Arbetsplatsförlagt lärande, APL, under din utbildning.

APL på Holavedsgymnasiet.

Som elev på Barn- och fritidsprogrammet ges du dessutom möjligheten att göra APL i Kenya, i samarbete med organisationen New Life Mission, under ditt tredje år. Urvalet av elever som får chansen att åka till Kenya baseras på bland annat prestationer under studietiden. Vill du veta mer om APL i Kenya kan du kontakta programansvarig.

Internationella möjligheter på Holavedsgymnasiet.

Gymnasiegemensamma ämnen 900p

Engelska 5, 100p
Engelska 6, 100p
Historia 1a1, 50p
Idrott och hälsa 1, 100p
Matematik 1a, 100p
Naturkunskap 1a1, 50p
Religionskunskap 1, 50p
Samhällskunskap 1a1, 50p
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1, 100p
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2, 100p
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3, 100p

Programgemensamma karaktärsämnen 600p

Hälsopedagogik, 100p
Naturkunskap 1a2, 50p
Kommunikation, 100p
Lärande och utveckling, 100p
Människors miljöer, 100p
Pedagogiskt ledarskap, 100p
Samhällskunskap 1a2, 50p

Inriktningar

Pedagogiskt och socialt arbete, 300p
Pedagogiskt arbete, 200p
Socialt arbete, 100p

Programfördjupning 600p

Kost och hälsa, 100p
Barns lärande och växande, 100p
Aktivitetsledarskap, 100p
Specialpedagogik 1, 100p
Skapande verksamhet, 100p
Pedagogiska teorier och praktiker, 100p

Notera att kurser inom programfördjupningen kan komma att ändras.

Individuellt val 200p

Oavsett vilket program du går väljer du 200 poäng inom ditt individuella val. Detta val gör det möjligt för dig att skräddasy din utbildning så den passar dig. Du kan välja kurser som ger dig utökad behörighet eller som du känner att du vill läsa. För mer information om vilka kurser som erbjuds inom ramen för ditt individuella val kan du kontakta programmets studie- och yrkesvägledare.

Gymnasiearbete 100p

Gymnasiearbete är en kurs där du fördjupar dig inom ett område inom din valda utbildning. Denna kurs ses som ett examensarbete och är ett krav för att få din gymnasieexamen.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, 17 veckor

Kontakt

Programansvarig

Cristina Persson Golander
E-post: cristina.persson.golander@tranas.se
Telefon: 0140-685 48

Studie- och yrkesvägledare

Britt-Marie Rolf
E-post: britt-marie.rolf@tranas.se
Telefon: 0140-685 12

Senast publicerad: