Ekonomi, EK

Ekonomiprogrammet passar dig som är intresserad av företagsekonomi, entreprenörskap, juridik och samhällsekonomi. Under dina tre år på programmet ges du möjligheten till en bred och högskoleförberedande utbildning, samtidigt som du kan välja att fokusera på antingen ekonomi eller juridik genom din programinriktning.

Under det första året läser du gymnasiegemensamma och programgemensamma karaktärskurser tillsammans med elever från båda inriktningarna. Under år två och tre läggs sedan större fokus på din valda inriktning, då du sammanlagt läser 300 poäng inom antingen ekonomi eller juridik.

En gymnasieexamen från Ekonomiprogrammet ger dig behörighet till vidare studier vid universitet eller högskola, där du bland annat kan välja att fortsätta utbilda dig inom ekonomi- eller juridikområdet. Du kan också välja bland flera olika utbildningar då gymnasieutbildningen ger dig behörighet till utbildningar inom flera områden. Det finns dessutom flera yrkeshögskoleutbildningar inom ekonomiområdet, som till exempel marknadsföring och redovisning.

Vill du vidga din högskolebehörighet eller fördjupa dig ytterligare inom det ekonomiska området under din gymnasietid kan du använda ditt individuella val till att välja lämpliga kurser för detta. Du kan även välja bland flera andra kurser inom ramen för ditt individuella val, för att hitta något som passar just dig.

Inriktning Ekonomi

Programinriktningen ekonomi ger dig fördjupande kunskaper inom företagsekonomiska områden så som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisationen. Inriktningen ger dig dessutom färdigheter och kunskap för att starta och driva ett eget företag.

Inriktning Juridik

Inriktningen juridik fokuserar på rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Du som elev får möjligheten att utveckla din förmåga att analysera och bedöma juridiska problemställningar med hjälp av såväl rättskällor som juridiska metoder.

Väljer du inriktningen ekonomi kommer du under ditt tredje år att läsa kursen ”Entreprenörskap och företagande”, där du ges möjligheten att bedriva ett UF-företag. Även du som väljer inriktningen juridik har möjligheten att välja till samma kurs, då inom ramen för ditt individuella val.

Läss mer om UF på Holavedsgymnasiet.

Gymnasiegemensamma ämnen 1250p

Engelska 5, 100p
Engelska 6, 100p
Historia 1b, 100p
Idrott och hälsa 1, 100p
Matematik 1b, 100p
Matematik 2b, 100p
Naturkunskap 1b, 100p
Religionskunskap 1, 50p
Samhällskunskap 1b, 100p
Samhällskunskap 2b, 100p
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1, 100p
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2, 100p
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3, 100p

Programgemensamma karaktärsämnen 350p

Företagsekonomi 1, 100p
Privatjuridik, 100p
Moderna språk, 100p
Psykologi 1, 50p

Inriktningar

Ekonomi, 300p
Entreprenörskap och företagande, 100p
Företagsekonomi 2, 100p
Matematik 3b, 100p

Juridik, 300p
Filosofi 1, 50p
Affärsjuridik, 100p
Rätten och samhället, 100p
Psykologi 2, 50p

Programfördjupning

Inriktning Ekonomi, 300p
Marknadsföring, 100p
Affärsjuridik, 100p

Eget val, 100p
Engelska 7, 100p
Moderna språk, 100p
Naturkunskap 2, 100p
Ledarskap och organisation, 100p
Redovisning 2, 100p

Inriktning Juridik, 300p
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100p
Företagsekonomi 2, 100p

Eget val, 100p
Engelska 7, 100p
Moderna språk, 100p
Naturkunskap 2, 100p
Ledarskap och organisation, 100p
Entreprenörskap och företagande, 100p
Matematik 3b, 100p

Notera att kurser inom programfördjupningen kan komma att ändras.

Individuellt val 200p

Oavsett vilket program du går väljer du 200 poäng inom ditt individuella val. Detta val gör det möjligt för dig att skräddasy din utbildning så den passar dig. Du kan välja kurser som ger dig utökad behörighet, meritpoäng inför högskolestudier eller som du känner att du vill läsa.

Gymnasiearbete 100p

Gymnasiearbete är en kurs där du fördjupar dig inom ett område inom din valda utbildning. Denna kurs ses som ett examensarbete och är ett krav för att få din gymnasieexamen.

Kontakt

Programansvarig

Mikael Axelsson
E-post: mikael.axelsson@tranas.se
Telefon: 070-320 34 80

Studie- och yrkesvägledare

Ida Segersson
E-post: ida.segersson@tranas.se
Telefon: 0140-685 04

Senast publicerad: