Yrkesprogram

På Holavedsgymnasiet erbjuder vi sammanlagt tio yrkesförberedande program, vilket innebär att du under dina år på gymnasiet förbereds för att direkt kunna ta klivet in i arbetslivet – inom den bransch du har utbildat dig i. Gemensamt för alla våra yrkesprogram är att Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en del av utbildningen, då du som elev genomför en del av din utbildning på en arbetsplats, vanligtvis mellan 15-25 veckor.