Yrkesprogram

På Holavedsgymnasiet erbjuder vi sammanlagt tio yrkesförberedande program, vilket innebär att du under dina år på gymnasiet förbereds för att direkt kunna ta klivet in i arbetslivet inom den bransch du har utbildat dig i. Gemensamt för alla våra yrkesprogram är att Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en del av utbildningen. Det betyder att du som elev genomför en del av din utbildning på en arbetsplats, vanligtvis mellan 15-25 veckor.

Från hösten 2023 ger gymnasieskolans yrkesprogram grundläggande behörighet till högskola och universitet. Kurserna som ger grundläggande behörighet är möjliga att välja bort.