Försäljning och service, FS

Bor det en säljare i dig? Lockas du av tanken att driva eget företag, arbeta med service, försäljning och ledarskap? Vill du bli framtidens entreprenör? Då är Försäljnings- och serviceprogrammet rätt val för dig.

Från och med höstterminen 2022 bytte Handels- och administrationsprogrammet namn till
Försäljnings- och serviceprogrammet.

Läs om Handels- och administrationsprogrammet hos Skolverket. Länk till annan webbplats.

Läs om förändringarna som har skett i samband med namnbytet hos Skolverket. Länk till annan webbplats.

För att få en så bred utbildning som möjligt kan du använda ditt individuella val till att utöka antalet kurser inom försäljnings- och serviceämnena eller lägga till grundläggande behörighet för vidare studier. Du kan även välja mellan flera andra kurser inom ramen för ditt individuella val.

Efter din examen från Försäljnings- och serviceprogrammet ska du ha de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta inom försäljning, kommunikation, marknadsföring och service inom handelsbranschen. 

Vill du läsa vidare efter gymnasiet ger en gymnasieexamen från programmet dig behörighet till vidare studier på yrkeshögskola. Från och med höstterminen 2023 ingår grundläggande behörighet i programstrukturen för alla yrkesprogram. Elever har möjlighet att välja bort kurser som ingår i grundläggande behörighet och kan då fortfarande nå en yrkesexamen. För att få en så bred utbildning som möjligt kan du dessutom använda ditt individuella val till att utöka antalet kurser inom programmets karaktär eller lägga till ytterligare behörighet för vidare studier. 

Programmets profil

Som elev på Försäljnings- och serviceprogrammet får du utveckla dina kompetenser för att bli förberedd för arbetslivet eller vidare studier efter gymnasiet. Kompetenserna som du ges möjligheten att utveckl är samarbete, projektledning, kommunikation, service och entreprenörskap. Du får dessutom chansen att testa dina färdigheter i praktiken då du under utbildningen arbetar med egen butik, Second Sport, APL (arbetsplatsförlagd lärande) och UF (Ung Företagsamhet).

Vi har ett nära samarbete med Tranås näringsliv i så väl APL- som UF-frågor, men också för att du ska få möjlighet att möta branschfolk under din utbildning. 

Second Sport

Som elev på Försäljnings- och serviceprogrammet får du under din gymnasietid vara med och driva butiken Second Sport, där vi säljer begagnade sportartiklar i centrala Tranås. Syftet med butiken är att kombinera teori med praktiska tillämpningar i form av att möta kunder, sköta en butik och exponera i kommunikativt syfte. Som elev får du träna de färdigheter och förmågor som du lär dig i de teoretiska ämnena i en autentisk miljö.

Se mer om Second Sport på butikes Facebooksida. Länk till annan webbplats.

Genom bra kontakt med lokala företag har Holavedsgymnasiet valt att förlägga den arbetsplatsförlagda utbildningen till cirka 18 veckor, fördelat över alla dina tre år på programmet. APL-platserna kan variera under dina olika perioder och du kan bland annat på testa på att arbeta inom olika yrkesområden så som försäljning, kommunikation, marknadsföring och service.

APL på Holavedsgymnasiet.

Som elev på Försäljnings- och serviceprogrammet ges du möjligheten att göra APL utomlands, i samarbete med Erasmus+, under ditt tredje år. Vill du veta mer om APL utomlands kan du kontakta programansvarig.

Internationella möjligheter på Holavedsgymnasiet.

Som elev på Försäljnings- och serviceprogrammet kommer du under ditt andra år läsa kursen ”Entreprenörskap”, där du ges möjligheten att starta, driva och avveckla ett UF-företag.  

UF på Holavedsgymnasiet.

Gymnasiegemensamma ämnen 900p

Engelska 5, 100p
Engelska 6, 100p
Historia 1a1, 50p
Idrott och hälsa 1, 100p
Matematik 1a, 100p
Naturkunskap 1a1, 50p
Religionskunskap 1, 50p
Samhällskunskap 1a1, 50p
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1, 100p
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2, 100p
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3, 100p

Programgemensamma karaktärsämnen 900p

Entreprenörskap, 100p
Personlig försäljning 1, 100p
Servicekunskap, 100p
Affärsutveckling och ledarskap, 100p
Branschkunskap inom handel, 100p
Handel och hållbar utveckling, 100p
Praktisk marknadsföring, 100p
Information och kommunikation 1, 100p
Inköp 1, 100p

Programfördjupning 700p

Entreprenörskap och företagande, 100p
Handel specialisering, 100p
Handel specialisering 2, 100p
Personlig försäljning 2, 100p
Personlig försäljning 3, 100p
Praktisk marknadsföring 2, 100p
Information och kommunikation 2, 100p

Notera att kurser inom programfördjupningen kan komma att ändras.

Individuellt val 200p

Oavsett vilket program du går väljer du 200 poäng inom ditt individuella val. Detta val gör det möjligt för dig att skräddasy din utbildning så den passar dig. Du kan välja kurser som ger dig utökad behörighet eller som du känner
att du vill läsa. För mer information om vilka kurser som erbjuds inom ramen för ditt individuella val kan du kontakta programmets studie- och yrkesvägledare.

Gymnasiearbete 100p

Gymnasiearbete är en kurs där du fördjupar dig inom ett område inom din valda utbildning. Denna kurs ses som ett examensarbete och är ett krav för att få din gymnasieexamen.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, 18 veckor

Kontakt

Programansvarig

Ewa Sätermo
E-post: ewa.satermo@tranas.se
Telefon: 0140-685 30

Studie- och yrkesvägledare

Ida Segersson
E-post: ida.segersson@tranas.se
Telefon: 0140-685 04

Senast publicerad: