Vård- och omsorg, VO

På Vård- och omsorgsprogrammet utbildas du till undersköterska under din gymnasietid. Det innebär att du bland annat läser kurser inom anatomi och fysiologi, omvårdnad, social omsorg, psykiatri och funktionsförmåga. I de olika kurserna får du kunskaper för att kunna bemöta och kommunicera med människor i olika situationer.

Som undersköterska arbetar du nära människor som behöver vård och stöd av olika anledningar. Dina framtida vårdtagare kan vara drabbade av sjukdom, ha en funktionsvariation eller behöva hjälp vid hög ålder. De kan befinna sig i sitt eget hem, på ett särskilt boende eller på sjukhus.

Efter din examen från Vård- och omsorgsprogrammet är du väl förberedd för ett arbete som undersköterska inom vård och omsorg. Det innebär att du direkt efter studenten har goda möjligheter till jobb inom en bransch där behovet av utbildad personal är stort.

Vill du läsa vidare efter gymnasiet ger en gymnasieexamen från programmet dig behörighet till vidare studier på yrkeshögskola. Från och med höstterminen 2023 ingår grundläggande behörighet i programstrukturen för alla yrkesprogram. Elever har möjlighet att välja bort kurser som ingår i grundläggande behörighet och kan då fortfarande nå en yrkesexamen. För att få en så bred utbildning som möjligt kan du dessutom använda ditt individuella val till att utöka antalet kurser inom programmets karaktär eller lägga till ytterligare behörighet för vidare studier. 

Programmets profil

Under utbildningen får du lära dig om hälsa och livsstilens betydelse för människan, samtidigt som du erbjuds kunskaper för att se vilka olika behov vårdtagare kan ha och hur du kan hantera detta. Vidare får du utveckla kunskaper om människokroppen, hur den fungerar och om olika sjukdomar. Du lär dig olika praktiska moment såsom blodprovstagning, blodtrycksmätning och sårvård då undervisningen är varierande mellan teori, praktiska moment och studiebesök inom olika verksamheter.

Som en del av din utbildning på Vård- och omsorgsprogrammet gör du cirka 17 veckors arbetsplasförlagt lärande (APL) under dina tre år på programmet. APL-platserna kan variera under dina olika perioder och du kan bland annat på testa på att arbeta inom äldreomsorg, sjukvård, rehabilitering, psykiatrisk vård eller omsorg för personer med funktionsvariation. Under APL följer du arbetsplatsens tider, vilket kan innebära arbete under kvällar och helger.

APL på Holavedsgymnasiet.

Som elev på Vård- och omsorgsprogrammet ges du dessutom möjligheten att göra APL i Kenya, i samarbete med organisationen New Life Mission, under ditt tredje år. Urvalet av elever som får chansen att åka till Kenya baseras på bland annat prestationer under studietiden. Vill du veta mer om APL i Kenya kan du kontakta programansvarig.

Internationella möjligheter på Holavedsgymnasiet.

Gymnasiegemensamma ämnen 900p

Engelska 5, 100p
Engelska 6, 100p
Historia 1a1, 50p
Idrott och hälsa 1, 100p
Matematik 1a, 100p
Naturkunskap 1a1, 50p
Religionskunskap 1, 50p
Samhällskunskap 1a1, 50p
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1, 100p
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2, 100p
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3, 100p

Programgemensamma karaktärsämnen 1300p

Anatomi och fysiologi 1, 50p
Anatomi och fysiologi 2, 50p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättningar 1, 100p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättningar 2, 100p
Gerontologi och geriatrik, 100p
Hälso- och sjukvård 1, 100p
Hälso- och sjukvård 2, 100p
Omvårdnad 1, 100p
Omvårdnad 2, 100p
Psykiatri 1, 100p
Psykiatri 2, 100p
Psykologi 1, 50p
Samhällskunskap 1a2, 50p
Social omsorg 1, 100p
Social omsorg 2, 100p

Programfördjupning 200p

Valbara kurser:
Friskvård och hälsa, 100p
Komplementärmedicin, 100p
Räddningsmedicin, 100p

Notera att kurser inom programfördjupningen kan komma att ändras.

Individuellt val 200p

Oavsett vilket program du går väljer du 200 poäng inom ditt individuella val. Detta val gör det möjligt för dig att skräddasy din utbildning så den passar dig. Du kan välja kurser som ger dig utökad behörighet eller som du känner att du vill läsa. För mer information om vilka kurser som erbjuds inom ramen för ditt individuella val kan du kontakta programmets studie- och yrkesvägledare.

Gymnasiearbete 100p

Gymnasiearbete är en kurs där du fördjupar dig inom ett område inom din valda utbildning. Denna kurs ses som ett examensarbete och är ett krav för att få din gymnasieexamen.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, 17 veckor

Certifierat Vård- och omsorgscollege

Vård och omsorgsprogrammet på Holavedsgymnasiet ingår i Vård och omsorgscollege (VOC). Det innebär att utbildningen är certifierad och kvalitetssäkrad enligt en nationell kvalitetsstämpel. Det innebär även att vi har ett nära samarbete mellan skola, arbetsgivare och fackförbund för att möta framtidens kompetensbehov inom vård och omsorg. För de elever som studerar hos oss innebär detta att de efter genomförd och godkänd utbildning får ett diplom som visar att de läst en kvalitetssäkrad utbildning.

Kontakt

Programansvarig

Therése Wall
E-post: therese.wall@tranas.se
Telefon: 0140-681 86

Studie- och yrkesvägledare

Ida Segersson
E-post: ida.segersson@tranas.se
Telefon: 0140-685 04

Senast publicerad: