Anpassad gymnasieskola

På Holavedsgymnasiet finns det två vägar att gå inom anpassad gymnasieskola – det Individuella programmet och det Nationella programmet. Båda programmen är fyraåriga.