Lärlingsutbildningar

På några av våra yrkesförberedande program erbjuder vi lärlingsplatser, vilket innebär att du studerar på programmet men är ute på en eller flera arbetsplatser under minst halva tiden. Du kommer till skolan för att läsa de gymnasiegemensamma ämnena samt för att få de teoretiska kunskaperna inom din bransch,
det praktiska lär du dig sedan ute hos företagen.