VVS och fastighet, VF

På VVS- och fastighetsprogrammet utbildas du för att kunna arbeta med tekniska system i fastigheter, värme- och kylsystem, vatten och avlopp samt ventilation. Du lär dig bland annat hur dessa system kan fungera hållbart, såväl energimässigt som miljömässigt.

Utbildningen är en företagsförlagd lärlingsutbildning och bedrivs i samarbete med Bygg- och anläggningsprogrammet. Det innebär att större delen av din yrkesutbildning är förlagd till något VVS-företag i området där du bor. Att utbildningen är företagsförlagd betyder också att antalet platser bestäms av hur många elever branschföretagen har möjlighet att ta emot.

Efter examen från programmet kan du bland annat arbeta som VVS-montör, fastighetsskötare, fastighetstekniker, kyltekniker, ventilationstekniker eller isoleringsmontör.

Vill du läsa vidare efter gymnasiet ger en gymnasieexamen från programmet dig behörighet till vidare studier på yrkeshögskola. Från och med höstterminen 2023 ingår grundläggande behörighet i programstrukturen för alla yrkesprogram. Elever har möjlighet att välja bort kurser som ingår i grundläggande behörighet och kan då fortfarande nå en yrkesexamen. För att få en så bred utbildning som möjligt kan du dessutom använda ditt individuella val till att utöka antalet kurser inom programmets karaktär eller lägga till ytterligare behörighet för vidare studier. 

Inriktning VVS - företagsförlagd

På inriktningen VVS får du lära dig mer djupgående kunskap om att installera och reparera värme-, vatten-, avloppanläggningar-, kyl- och värmepumpsaggregat. Du lär dig dessutom hur man konstruerar byggnader och drar rör för att få bästa möjliga effekt vid uppvärmning och ventilation. Som elev på programmet får du också göra enklare installationer, reparationer, felsökningar och underhållarbeten i VVS-anläggningar.

Din yrkesteori får du under sammanlagt 16 veckor fördelat över tre år. Yrkesteori och praktik ges av Installatörernas utbildningscentrum Länk till annan webbplats. i Katrineholm. Skolan har en bra kontakt med branschorganisationen och lokala företag som kan ge möjlighet till arbete.

Som elev på VVS- och fastighetsprogrammet studerar du som lärling, vilket innebär att du är ute på en eller flera arbetsplatser för Arbetsplatsförlagt lärande (APL) under halva din gymnsieutbildning. Som lärling gör du APL under alla dina tre år på gymnasiet.

APL på Holavedsgymnasiet.

Gymnasiegemensamma ämnen 900p

Engelska 5, 100p
Engelska 6, 100p
Historia 1a1, 50p
Idrott och hälsa 1, 100p
Matematik 1a, 100p
Naturkunskap 1a1, 50p
Religionskunskap 1, 50p
Samhällskunskap 1a1, 50p
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1, 100p
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2, 100p
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3, 100p

Programgemensamma karaktärsämnen 400p

Elkraftteknik, 100p
Systemuppbyggnad, 100p
Värmelära, 100p
Verktygs- och materialhantering, 100p

Inriktningar

VVS, 300p (företagsförlagd)
Entreprenadteknik, 100p
Sanitetsteknik 1, 100p
Värmeteknik 1, 100p

Ventilation, 500p (företagsförlagd)
Ventilationsisolering, 100p
Ventilationsmontering 1, 100p
Ventilationsmontering 2, 200p
Ventilationsservice, 100p

Programfördjupning 900p

Entreprenörskap, 100p
VVS Svets och lödning rör, 100p
VVS Tigsvetsning rör, 100p
Injusteringsteknik, 100p
Sanitetsteknik 2, 100p
VVS gassvetsning rör, 100p
VVS teknik, 200p
Värmeteknik 2, 100p

Notera att kurser inom programfördjupningen kan komma att ändras.

Individuellt val 200p

Oavsett vilket program du går väljer du 200 poäng inom ditt individuella val. Detta val gör det möjligt för dig att skräddasy din utbildning så den passar dig. Du kan välja kurser som ger dig utökad behörighet eller som du känner att du vill läsa. För mer information om vilka kurser som erbjuds inom ramen för ditt individuella val kan du kontakta programmets studie- och yrkesvägledare.

Gymnasiearbete 100p

Gymnasiearbete är en kurs där du fördjupar dig inom ett område inom din valda utbildning. Denna kurs ses som ett examensarbete och är ett krav för att få din gymnasieexamen. Som elev på VVS- och fastighetsprogrammet gör du ditt gymnasiearbete under din tid på Installatörernas utbildningscentrum Länk till annan webbplats. i Katrineholm.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, 50% av utbildningen


Kontakt

Programansvarig

Lars Guntell
E-post: lars.guntell@tranas.se
Telefon: 0140-685 28

Studie- och yrkesvägledare

Britt-Marie Rolf
E-post: britt-marie.rolf@tranas.se
Telefon: 0140-685 12

Senast publicerad: