Teknik, TE

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program där en naturvetenskaplig teori blandas med praktiska och digitala moment. Programmet förbereder dig för vidare studier efter gymnasiet och ger dig verktyg kring ett logiskt tänkande, problemlösning och hållbarhet.

Teknikprogrammet grundar sig mycket i problemlösning, och att kunna samarbeta med andra och presentera ett arbete både skriftligt och muntligt är därför något du kommer få träna på under din utbildning. Programmet ger dig även möjligheten att möta problemfrågeställningar inom olika teknikområden där matematik är verktyget för att lösa dem.

En gymnasieexamen från Teknikprogrammet ger dig behörighet till vidare studier vid universitet eller högskola, där du bland annat kan välja att fortsätta utbilda dig inom det tekniska eller naturvetenskapliga området. Du kan också välja bland flera olika utbildningar då gymnasieutbildningen ger dig behörighet till utbildningar inom flera områden. Är du inte intresserad av att läsa vidare efter gymnasiet kan arbete finnas inom IT-branschen eller tillverkningsindustrin.

Vill du vidga din högskolebehörighet eller fördjupa dig ytterligare inom det tekniska och digitala området under din gymnasietid kan du använda ditt individuella val till att välja lämpliga kurser för detta. Du kan även välja bland flera andra kurser inom ramen för ditt individuella val, för att hitta något som passar just dig.

Inriktning Design och produktutveckling

På programinriktningen Design och produktuveckling får du lära dig mer om att arbeta med produktionsplanering, konstruktion och design. Dagens företag behöver tekniker och ingenjörer med en modern helhetssyn på teknik och formgivning. Inriktningens kurser är därför planerade för att ge dig kunskap om allt från idéstadiet till färdig produkt.

Inriktning Informations- och medieteknik

Programinriktningen Informations- och medieteknik är en datainriktning som passar dig som har ett stort intresse för datorer. Du som väljer detta spår får bland annat lära dig mer om datorteknik, datorkommunikation, webbutveckling och programmering.

Gymnasiegemensamma ämnen 1100p

Engelska 5, 100p
Engelska 6, 100p
Historia 1b, 50p
Idrott och hälsa 1, 100p
Matematik 1c, 100p
Matematik 2c, 100p
Matematik 3c, 100p
Religionskunskap 1, 50p
Samhällskunskap 1b, 100p
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1, 100p
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2, 100p
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3, 100p

Programgemensamma karaktärsämnen 400p

Fysik 1a, 150p
Kemi 1, 100p
Teknik 1, 150p

Inriktningar

Design och produktutveckling, 300p
Bild och form 1a1, 50p
CAD 1, 50p
Design 1, 100p
Konstruktion 1, 100p

Informations- och medieteknik, 300p
Dator- och nätverksteknik, 100p
Programmering 1, 100p
Webbutveckling 1, 100p

Programfördjupning

Inriktning Design och produktutveckling, 400p
Entreprenörskap 1, 100p
Produktionskunskap, 100p*

Eget val, 200p
Digitalt skapande, 100p
Engelska 7, 100p
Fysik 2, 100p
Matematik 4, 100p
Matematik 5, 100p
Moderna språk, 100p

Inriktning Informations- och medieteknik, 400p
Entreprenörskap 1, 100p
Produktionskunskap, 100p*

Eget val, 200p
Engelska 7, 100p
Fysik 2, 100p
Matematik 4, 100p
Matematik 5, 100p
Moderna språk, 100p
Programmering, 100p

Kurs markerad med * är utbytbar mot annan kurs inom programfördjupningen.

Notera att kurser inom programfördjupningen kan komma att ändras.

Individuellt val 200p

Oavsett vilket program du går väljer du 200 poäng inom ditt individuella val. Detta val gör det möjligt för dig att skräddasy din utbildning så den passar dig. Du kan välja kurser som ger dig utökad behörighet, meritpoäng inför högskolestudier eller som du känner att du vill läsa.

Gymnasiearbete 100p

Gymnasiearbete är en kurs där du fördjupar dig inom ett område inom din valda utbildning. Denna kurs ses som ett examensarbete och är ett krav för att få din gymnasieexamen.

Kontakt

Programansvarig

Claes Undenäs
E-post: claes.undenas@tranas.se
Telefon: 0140-685 36

Studie- och yrkesvägledare

Ida Segersson
E-post: ida.segersson@tranas.se
Telefon: 0140-685 04

Senast publicerad: