Samhällsvetenskap, SA

Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig en bred och teoretisk utbildning som förbereder dig för vidare studier efter gymnasiet. Beroende på vilken programinriktning du väljer får du senare möjligheten att fördjupa dina kunskaper inom ett samhällsvetenskapligt område.

Är du intresserad av globala och internationella frågor, politik, människors beteende och medias roll i samhället? I så fall är Samhällsvetenskapsprogrammet rätt val för dig. Som elev på programmet får du förståelse för samhällsförhållanden i Sverige och världen samt om samspelet mellan individ och samhälle. Du får jobba aktivt med källkritik och vetenskapliga metoder, vilket ger en bra grund för forskning och högskolestudier.

Första året läser alla elever samma kurser och under ditt andra år börjar du läsa enligt den programinriktning du valt.

En examen från Samhällsvetenskapsprogrammet ger en bred behörighet till vidare studier inom en rad områden.

Vill du vidga din högskolebehörighet eller fördjupa dig ytterligare inom det samhällsvetenskapliga området under din gymnasietid kan du använda ditt individuella val till att välja lämpliga kurser för detta. Du kan även välja bland flera andra kurser inom ramen för ditt individuella val, för att hitta något som passar just dig.

Inriktning Samhällsvetenskap

Programinriktningen Samhällsvetenskap ger dig fördjupad förståelse inom samhällskunskap, religion, geografi, internationella relationer och historia. Du utvecklar förmågan att muntligt och skriftligt presentera dina resultat. På inriktningen jobbar vi med ämnesövergripande projekt som bland annat minoriteter, extremism, lag och etik. Vi deltar sedan flera år tillbaka i Model EU och har utbyten med en skola i Sarajevo. Du får arbeta med historiebruk och olika perspektiv.

Inriktning Beteendevetenskap

Programinriktningen Beteendevetenskap är för dig som vill utveckla förmågan att förstå mänskligt beteende. Du läser kurser inom beteendevetenskapliga ämnen som pedagogik, psykologi och sociologi. Du får fördjupa dig i hur människor hur människor agerar i olika sociala situationer, hur vi människor kommunicerar, lär och samarbetar. Du kommer att få leda grupper och lära dig om gruppdynamik.

Inriktning Medier, information och kommunikation

Programinriktningen Medier, information och kommunikation ger kunskap om mediernas roll i samhället och hur man kan förmedla budskap på ett intresseväckande sätt. Du får arbeta både teoretiskt och praktiskt. Stort fokus ligger på skrivande, fotografering och layout av text och bild. Ljudinspelning och redigering ingår också liksom film och filmredigering. Du arbetar självständigt och ofta i verklighetsanknutna projekt med en deadline.

Gymnasiegemensamma ämnen 1150p

Engelska 5, 100p
Engelska 6, 100p
Historia 1b, 100p
Idrott och hälsa 1, 100p
Matematik 1b, 100p
Matematik 2b, 100p
Naturkunskap 1b, 100p
Religionskunskap 1, 50p
Samhällskunskap 1b, 100p
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1, 100p
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2, 100p
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3, 100p

Programgemensamma karaktärsämnen 300p

Filosofi 1, 50p
Moderna språk, 200p
Psykologi 1, 50p

Inriktningar

Samhällsvetenskap, 450p
Geografi 1, 100p
Historia 2a, 100p
Religionskunskap 2, 50p
Samhällskunskap 2, 100p
Samhällskunskap 3, 100p

Beteendevetenskap, 450p
Kommunikation, 100p
Ledarskap och organisation, 100p
Psykologi 2a, 50p
Samhällskunskap 2, 100p
Sociologi, 100p

Medier, information och kommunikation, 350p
Journalistik, reklam och information 1, 100p
Medieproduktion 1, 100p
Medier, samhälle och kommunikation 1, 100p
Psykologi 2a, 50p

Programfördjupning

Inriktning Beteendevetenskap, 300p
Psykologi 2b, 50p
Religion 2, 50p
Geografi 1, 100p
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100p

Inriktning Samhällsvetenskap, 300p
Internationella relationer, 100p
Historia 3, 100p
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100p

Inriktning Medier, information och kommunikation, 400p
Grafisk kommunikation 1, 100p
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100p
Textkommunikation, 100p
Samhällskunskap 2, 100p

Notera att kurser inom programfördjupningen kan komma att ändras.

Individuellt val 200p

Oavsett vilket program du går väljer du 200 poäng inom ditt individuella val. Detta val gör det möjligt för dig att skräddasy din utbildning så den passar dig. Du kan välja kurser som ger dig utökad behörighet, meritpoäng inför högskolestudier eller som du känner att du vill läsa.

Gymnasiearbete 100p

Gymnasiearbete är en kurs där du fördjupar dig inom ett område inom din valda utbildning. Denna kurs ses som ett examensarbete och är ett krav för att få din gymnasieexamen.


Kontakt

Programansvarig

Catarina Månsson
E-post: catarina.mansson@tranas.se
Telefon: 0140-685 82

Studie- och yrkesvägledare

Britt-Marie Rolf
E-post: britt-marie.rolf@tranas.se
Telefon: 0140-685 12

Senast publicerad: