Internationella samarbeten

För oss är det viktigt att våra elever ges möjligheten att utvecklas och utmana sig själva under sin gymnasietid. Därför kan du som elev på Holavedsgymnasiet få möjlighet att åka på internationella utbyten och APL-perioder. 

APL i Kenya

Sedan över 10 år tillbaka har Barn- och fritidsprogrammet ett samarbete med organisationen New Life Mission - som bedriver verksamhet i Kenya. Varje år får några elever i årskurs tre därmed möjlighet att genomföra en av sina APL-perioder på plats i Kenya, tillsammans med Kalle och Kicki Hafström som driver organisationen. Under fyra veckor får eleverna bland annat arbeta på barnhem, arrangrera aktiviteter för skolelever och lära sig mer om den Kenyanska kulturen.

Från och med 2022 ingår även Vård- och omsorgsprogrammet i samarbetet med New Life Mission, vilket innebär att även ett par elever från årskurs tre på detta program får möjlighet att göra sin APL i Kenya. För Vård- och omsorgseleverna innebär veckorna bland annat att hjälpa till på organisationens jeeplinjer, som är en slags vårdcentral på hjul, för att erbjuda sjukvård till människor i slumområden och utanför storstäderna.

APL i Köpenhamn

En nyhet för läsåret 2023/2024 är att elever från Försäljning- och serviceprogrammet kan göra APL i Danmarks huvudstad Köpenhamn. Detta har möjliggjorts på grund av att skolan sökt EU-medel genom Universitets- och högskolerådet (UHR) för Erasmus+ mobilitet, vilket innebär att elever kan studera eller praktisera i ett annat EU-land.

Ett mål för Erasmus+ är att fler personer med begränsade möjligheter ska kunna delta i internationella utbyten. Möten mellan personer från olika bakgrunder och med olika förutsättningar är en viktig del. Förutom att bidra till förbättrad utbildningskvalitet ger ett internationellt utbyte nya perspektiv och kunskap som kan leda till ökad sammanhållning i samhället.

Valet av värdland föll på Danmark då Försäljning- och serviceprogrammet har ett nära samarbete med Jysk Tranås. Det är nämligen på Jysk i Köpenhamn som eleverna kan erbjudas APL. Tack vare vårt lokala samarbete med företaget har det kunnat säkerställas att detta är en mycket lämplig APL-plats för våra elever.

Andra internationella möjligheter

  • Utbyte i Sarajevo för elever som läser Samhällsvetenskapliga programmet med inriktning Samhällsvetenskap
  • Deltagande i EU-kommissionens Eurogame för elever som läser Samhällskunskap 3
  • APL i Lettland för elever på Barn- och fritidsprogrammet (samarbetet är just nu pausat)
  • APL i Oxford, England för elever på Restaurang- och livsmedelsprogrammet (samarbetet är just nu pausat)

Tyvärr finns inte möjligheten att ge alla elever chansen att åka på internationella utbyten, APL-perioder och studieresor. För varje program och utbyte finns därför ett antal olika kriterier som ska uppnås för att få möjligheten att åka, samtidigt som en urvalsprocess genomförs inför varje avresa. Dessutom kan omständigheter i världen och samhället leda till att de internationella samarbetena inte blir av varje år. På grund av ovanstående anledningar kan vi aldrig garantera att du som elev får möjligheten att åka på ett internationellt utbyte.

För att få reda på mer om vad som gäller för varje möjlighet kan du höra av dig till programansvarig lärare på respektive program.

Kontakt

Reception

Holavedsgymnasiet
E-post: holavedsgymnasiet@tranas.se
Telefon: 0140-685 22

Senast publicerad: