Elevhälsan

Om du inte mår bra eller behöver hjälp med att klara av ditt skolarbete är det viktigt att du kontaktar Elevhälsan. De finns på plats i skolan under alla läsårets skoldagar.

På Holavedsgymansiet finns två skolkuratorer, två skolsköterskor och två specialpedagoger som är kopplade till våra olika program. Du kan kontakta Elevhälsan via Teams, mejl eller telefon. Du kan även söka upp dem i skolan.

Läs mer om Elevhälsans arbete i Tranås kommun.

Belinda Kvist

Ansvarar för: AHV, BA, EE, FT, FS/HA, HV, IM, IN, IAIND, RL
E-post: belinda.kvist@tranas.se
Telefon: 0140-685 07 alt. 070-619 76 74

Anna Lingmerth

Ansvarar för: BF, EK, ES, NA, SA, TE, VO
E-post: anna.lingmerth@tranas.se
Telefon: 0140-685 00 alt. 076-809 14 56

Charlotte Lindwall

Ansvarar för: AHV, BA, EE, EK, ES, IAIND, IM, NA, TE
E-post: charlotte.lindwall@tranas.se
Telefon: 0140-688 82 alt. 070-339 88 82

Anna-Lena Träff

Ansvarar för: BF, FS/HA, FT, HV, IN, RL, SA, VO
E-post: annalena.traff@tranas.se
Telefon: 0140-685 06 alt. 070-208 38 30

Therese Holmgren

Ansvarar för: AHV, BF, D01, FS/HA, RL, SA, TE, VO
E-post: therese.holmgren@tranas.se
Telefon: 072-141 72 17

Matilda Wahlström

Ansvarar för: BA, EE, ES, EK, FT, HV, IM, NA
E-post: matilda.wahlstrom@tranas.se
Telefon: 072-148 00 54

Kontakt

Reception

Holavedsgymnasiet
E-post: holavedsgymnasiet@tranas.se
Telefon: 0140-685 22

Senast publicerad: