Trygghetsteamet

Känner du dig kränkt, diskriminerad eller mobbad? Vet du någon annan som blir utsatt?
I så fall är det viktigt att skolan får veta det. Behöver du prata med någon om kränkningar, diskriminering eller mobbing kan du vända dig till vårt Trygghetsteam.

Holavedsgymnasiets Trygghetsteam består av Elevhälsan, pedagoger och annan personal på skolan. De träffas regelbundet under läsåret och arbetar både främjande och förebyggande.

Trygghetsteamet finns till för att du som elev ska kunna känna dig trygg under din gymnasietid hos oss – därför är det också viktigt att de får veta om du eller någon annan blir utsatt för kränkning, diskriminering eller mobbing. Du kan alltid kontakta dem om du behöver prata, eller kontakta någon annan personal på skolan som i sin tur kan ta det vidare till Trygghetsteamet.

Gymnasieskolan skall

  • Bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling och diskriminering
  • Förebygga och förhindra kränkande behandling och diskriminering

När ingriper trygghetsteamet

Trygghetsteamet ingriper vid signaler om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling enligt skolans likabehandlingsplan. Gruppens medlemmar kan du kontakta om du eller någon annan elev blir utsatt.

Anna-Lena Träff

Skolkurator
annalena.traff@tranas.se

Anna Lingmerth

Skolsköterska
anna.lingmerth@tranas.se

Belinda Kvist

Skolsköterska
belinda.kvist@tranas.se

Charlotte Lindwall

Skolkurator
charlotte.lindwall@tranas.se

Cristina Persson Golander

Lärare
cristina.persson.golander@tranas.se

Daniel Göransson

Lärare
daniel.goransson@tranas.se

Jessica Hedrén

Biblioteksassistent
jessica.hedren@tranas.se

Lena Bengtsson

Lärare
lena.bengtsson@tranas.se

Pauline Bjurén

Lärare
pauline.bjuren@tranas.se

Kontakt

Reception

Holavedsgymnasiet
E-post: holavedsgymnasiet@tranas.se
Telefon: 0140-685 22

Senast publicerad: