Behörighet till gymnasiet

Kriterierna för behörighet skiljer sig till viss del åt mellan yrkesförberedande program och studieförberedande program. Här kan du läsa mer om vilka ämnen du måste ha godkänt i för att bli behörig till de olika programmen.

Yrkesförberedande program

För att vara behörig att söka till ett yrkesförberedande program måste du ha godkänt betyg i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Utöver det måste du ha godkänt i minst fem andra ämnen från grundskolan.

Högskoleförberedande program

För att vara behörig att söka till ett högskoleförberedande program måste du ha godkänt i tolv ämnen från grundskolan. De tolv godkända ämnena måste, förutom svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik, innehålla:

  • Biologi, fysik och kemi för antagning till naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet
  • Samhällskunskap, historia, religion och geografi för antagning till ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet

För det Estetiska programmet krävs inga specifika ämnen utöver svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Däremot kan antagningsprov användas.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Britt-Marie Rolf
E-post: britt-marie.rolf@tranas.se
Telefon: 0140-685 12

Ida Segersson
E-post: ida.segersson@tranas.se
Telefon: 0140-685 04

Senast publicerad: