Ansökan och antagning

Ansökan till läsåret 2024/2025 öppnar den 9 januari och stänger den 9 februari. Du ansöker på webben med hjälp av inloggningsuppgifter som du får från din studie- och yrkesvägledare.

Om du inte har möjlighet att ansöka online kan du få en ansökningsblankett från din studie- och yrkesvägledare.
Kom ihåg att antagningen hela tiden strävar mot förstahandsvalet. Det betyder att om du blir antagen på ditt förstahandsval, stryks de efterföljande valen automatiskt.

Så här söker du till gymnasiet. Pdf, 160.3 kB.

I mitten av april får du ett preliminärt antagningsbesked, som grundar sig på höstterminens betyg i årskurs 9. Senare under våren ligger en justeringsperiod, mellan den 15 april och den 3 maj. Din ansökan kan då öppnas för en justering med hjälp av din studie- och yrkesvägledare på din skola.

Den slutgiltiga antagningen sker i slutet av juni och grundar sig alltid på slutbetyget i grundskolan, det vill säga vårterminens betyg i årskurs 9. Du kommer att få ett slutgiltigt besked digitalt via Dexter i månadsskiftet juni/juli*.

Det är även på Dexter du väljer att tacka ja eller nej till din plats efter att det slutgiltiga antagningsbeskedet har kommit. Du loggar in med samma inloggningsuppgifter som när du gjorde din ansökan. Ditt svar ska vara registrerat senast den 26 juli.

Länk till Dexter för Höglandsgymnasierna. Länk till annan webbplats.

*Du som inte är folkbokförd i någon av kommunerna på Höglandet, och därför inte har tillgång till Dexter, kommer att få din slutgiltiga antagningsbesked hemskickat till dig per post i månadsskiftet juni/juli. Du följer då anvisningarna i det utskicket för att tacka ja eller nej till din plats.

Är du folkbokförd i Tranås kommun gäller samverkan med Eksjö, Nässjö och hela Östergötland. Det gäller också om du skulle sakna betyg i något av ämnena matematik eller engelska, så kallat Programinriktad val (IMV). Samverkan gäller inte för Yrkesintroduktion (IMY), Individuellt alternativ (IMA) eller Språkintroduktion (IMS).

Fritt sök inom samverkan innebär att du har rätt att söka gymnasieutbildning fritt och bli antagen på samma villkor som den egna kommunens elever. Samma regler gäller för övriga kommuner om hemkommunen/samverkan saknar gymnasieprogrammet och, i vissa fall, inriktningen.

Fritt sök utanför samverkan, så kallat frisök, gäller i hela landet. Det innebär att du har rätt att söka gymnasieutbildning var som helst i landet, men kommer då endast bli antagen i mån av plats. Observera att du inte kan få inackorderingsbidrag om du utnyttjar möjligheten med frisök utanför samverkan.

Här kan du hitta svar på vanligt förekommande frågor angående ansökan och antagning till gymnasiet. Har du ytterligare frågor? I så fall är du välkommen att höra av dig till någon av våra studie- och yrkesvägledare.

Vad betyder att jag är preliminärt antagen?

Det betyder att du i dagsläget inte är slutgiltigt antagen till ett program på höstterminens betyg. Kom ihåg att meritvärdena kan ändras under våren.

När vet jag om jag kommit in på det program jag sökt?

Betyget från årskurs 9 får du i juni när skolan slutar, sedan kommer ditt slutliga antagningsbesked sista veckan i juni.

Ska jag göra omval när jag upptäcker att jag preliminärt inte är antagen?

Nej, det behöver du inte göra. Först och främst ska du tänka på att du söker den utbildning du vill gå och sätt den överst på din lista.

Om jag är nöjd med de val jag gjort, behöver jag då göra något med min ansökan?

Nej, men om du är osäker så prata med din studie- och yrkesvägledare på grundskolan.

Om jag vill läsa språk på gymnasiet och det inte är obligatoriskt på det program jag sökt, hur gör jag då?

Har du sökt Teknikprogrammet, Estetiska programmet, Försäljning- och serviceprogrammet eller Restaurang- och livsmedelsprogrammet kan du lägga till detta på din ansökan. Om du har valt Samhällsvetenskapliga programmet, Ekonomiprogrammet eller Natuvetenskapliga programmet går det inte att välja bort språket.

Mer idrott på gymnasiet, kan man ha det?

Vill du spela fotboll, hockey eller innebandy kan du välja kursen Idrott och hälsa, specialisering redan från årskurs 1 på alla våra program, förutom VVS- och fastighetsprogrammet. Det går även att lägga extra idrott i årskurs 2 och 3 för de som önskar.

Om jag har fler frågor om gymnasiet vem pratar jag med?

Prata med studie- och yrkesvägledaren på din högstadieskola i första hand. Har du fortfarande frågor kan du höra av dig till någon av våra studie- och yrkesvägledare på Holavedsgymnasiet.

Kontakt

Antagningshandläggare

Tomas Svensson
E-post: tomas.svensson@tranas.se
Telefon: 0140-685 02

Senast publicerad: