Studera på annan ort

Här hittar du information om du bor i en annan kommun och ska läsa på Holavedsgymnsiet, eller om du bor i Tranås kommun men ska gå på ett gymnasium på en annan ort.

Skolkort

Om du som bor i Tranås kommun väljer att pendla till en skolan på annan ort erbjuds du ett färdbevis för att kunna åka kollektivt. Beroende på om du väljer en skola i Östergötlands län eller Jönköpings län ser reglerna för skolkort lite olika ut.

  • Pendlar du till Östergötland (Linköping, Norrköping) kan du som elev hämta ut ditt skolkort hos oss här på Holavedsgymnasiet.
  • Pendlar du inom Jönköpings län hämtar du ut ditt skolkort på den skola du ska gå på.

Resebidrag

Har du lång väg till närmsta påstigningsplats för kollektivtrafik kan du även ansöka om ett litet resebidrag. Resebidraget är tänkt att täcka kostnaderna för transporten mellan hemmet och närmaste påstigningsplats.

Du hittar blanketten för att ansöka om resebidrag här.

Inackorderingsbidrag

Du som studerar på annan ort och önskar att bo i en annan kommun kan ansöka om inackorderingsbidrag. Blanketten för ansökan hittar du här. Blanketten ska du skriva ut, fylla i och sedan skicka till oss här på Holavedsgymnasiet för hantering.

Det finns två belopp för inackordering som kan betalas ut beroende på hur långt du har mellan hemmet och boendet.

  • Under 150km – 1910kr/månad
  • Över 150km – 2388kr/månad.

För att vara berättigad till inackorderingsbidrag krävs att du är förstahandsmottagen på den aktuella skolan samt att du inte tagit emot något färdbevis.

Kontakt

Antagningshandläggare

Tomas Svensson
E-post: tomas.svensson@tranas.se
Telefon: 0140-685 02

Senast publicerad: