Betygssystem och examen

På gymnasiet används kursbetyg. Du läser en eller flera kurser kopplade till ett ämne och för varje kurs du läser får du ett nytt kursbetyg som kompletterar tidigare betyg
i det ämnet.

Från och med hösten 2011 infördes en ny betygsskala inom gymnasieskola. Skalan är sexgradig från A till F, med fem godkända och ett icke godkänt betygssteg. Den nya betygsskalan är tänkt att ge bättre förutsättningar för tydligare information samt en rättvisare och mer nyanserad bedömning.

Från och med höstterminen 2011 finns två olika examina på gymnasieskolan. En fullständig utbildning i den nya gymnasieskolan ger dig en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. Du ska ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Från höstterminen 2023 kommer kurser som krävs för grundläggande behörighet till studier på universitet/högskola ingå i alla nationella Yrkesprogram, som elev har du dock möjlighet att välja bort kurserna men fortfarande ta din yrkesexamen.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Britt-Marie Rolf
E-post: britt-marie.rolf@tranas.se
Telefon: 0140-685 12

Ida Segersson
E-post: ida.segersson@tranas.se
Telefon: 0140-685 04

Senast publicerad: