Individuell studieplan

Varje elev inom gymnasieskolan ska ha en individuell studieplan. Den ska fungera som en hjälp för att planera sin gymnasieutbildning. Den individuella studieplanen sätter upp mål för studierna och är en sammanställning av de kurser som eleven kommer att studera. Studieplanen byggs upp genom de olika val som görs under gymnasietiden.

Studieplanen består av gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma kurser, inriktningkurser, fördjupningskurser, de individuella valen och gymnasiearbetet. Den individuella studieplanen upprättas tillsammans mellan eleven, mentor/ klassföreståndare samt i vissa fall ansvarig studie- och yrkesvägledare.

Gymnasiegemensamma ämnen

I den nya gymnasieskolan finns åtta gymnasiegemensamma ämnen. Omfattningen av kurser inom de gymnasiegemensamma ämnena varierar mellan programmen. På de yrkesförberedandeprogrammen läser man generellt sätt färre kurser inom dessa ämnen än på de studieförberedande programmen.

De gymnasiegemensamma ämnena är:

  • Svenska/Svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Idrott och hälsa
  • Historia
  • Samhällskunskap
  • Religionskunskap
  • Naturkunskap

Programgemensamma kurser

För varje program finns ett antal programgemensamma kurser - som alla elever på programmet läser någon gång under sina tre år på programmet. De programgemensamma kurserna omfattar alla elever på programmet, oavsett vilket inriktning man läser.

Inriktningskurser

Beroende på vilken inriktning du läser på våra olika program ingår olika inriktningskurser. De här kurserna ses som fördjupningskurser, där du får möjligheten att på en djupare nivå lära dig mer inom din valda inriktning. Vilka inriktningskurser som ingår på de olika inriktningarna är bestämt på nationell nivå, vilket innebär att kurser är desamma oavsett vilken gymnasieskola du läser inriktningen på.

Programfördjupning

Programfördjupningen ger dig utrymme för specialisering, komplettering och fördjupning inom programmets karaktär. Vilka ämnen och kurser som finns att välja på skiljer sig mellan olika program och inriktningar. Vissa har ett färdigt paket med kurser som ingår i programmet, andra erbjuder ett antal olika kurser som du som elev kan välja mellan. För mer information om hur möjligheterna kring programfördjupning ser ut kan du kontakta programmets studie- och yrkesvägledare.

Individuellt val

Oavsett vilket program du går väljer du 200 poäng inom ditt individuella val. Detta val gör det möjligt för dig att skräddasy din utbildning så den passar dig. Du kan välja kurser som ger dig utökad behörighet, meritpoäng inför högskolestudier eller som du känner att du vill läsa..

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete är en kurs där du fördjupar dig inom ett område inom din valda utbildning. Denna kurs ses som ett examensarbete och är ett krav för att få din gymnasieexamen.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Britt-Marie Rolf
E-post: britt-marie.rolf@tranas.se
Telefon: 0140-685 12

Ida Segersson
E-post: ida.segersson@tranas.se
Telefon: 0140-685 04

Senast publicerad: