Studiebidrag, CSN

Till och med det år du fyller 20 år har du rätt till studiebidrag under din gymnasieutbildning, för närvarande 1250 kronor per månad.

Det krävs ingen ansökan för att få bidraget utan det kommer automatiskt när du är inskriven vid gymnasieskolan. Studiebidraget betalas ut vid fyra tillfällen under höstterminen och sex tillfällen under vårterminen om du studerar på heltid. Bidraget ersätter barnbidraget från och med det kvartal när du fyller 16 år.

Studiebidrag under din gymnasietid. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Britt-Marie Rolf
E-post: britt-marie.rolf@tranas.se
Telefon: 0140-685 12

Ida Segersson
E-post: ida.segersson@tranas.se
Telefon: 0140-685 04

Senast publicerad: