Delar av elevrådsstyrelsen 2024/2025

Elevinflytande

För oss är det viktigt att du som elev trivs i skolan och skolans miljöer. Därför har du möjlighet att engagera dig i Elevrådsstyrelsen – elevernas röst för att förbättra och utveckla verksamheten. Du kan dessutom välja att engagera dig som elevskyddsombud.

Elevrådets styrelse består av sju medlemmar och bland de återkommande arbetsuppgifterna finns evenemang såsom julshowen i aulan, försäljning av studentmössor och studentveckan. Styrelsen har också mer vardagliga uppgifter, då man samarbetar med skyddsombuden. Dessutom ingår elevrådsstyrelsen i Matrådet, där regelbundna samtall hålls med kostchef, kökschef och rektor. Allt för att höja kvalitén på Holavedsgymnasiet som skola.

Styrelsens medlemmar väljs av eleverna, i samband med en samling i aulan som genomförs varje vår. Styrelsen deltar sedan i Skolkonferensen, ett möte där elever och anställda diskuterar allt som rör skolans verksamhet. Elevråddsstyrelsen har dessutom möten med klassrepresentanter flera gånger per termin, så kallade stormöten, för att få information, önskemål och åsikter från alla skolans klasser.

Ordförande

Cassandra Keremipou, EK22

Vice ordförande

Albin Börjesson, NA22

Sekreterare

Jesper Vestgöte Dreber, BF22

Vice sekreterare

Roz Maher Abdullah, VO23

Ledamöter

Anwar Ayoub, FS23
Adam Paradzik, NA23
Tingeling Moberg Wöhlk, BF23

Vi har ett särskilt ansvar för din arbetsmiljö på skolan. Vår målsättning är att det skall finnas minst ett elevskyddsombud per program. Du som elev vänder dig till någon av elevskyddsombuden när det finns en arbetsmiljöfråga att ta upp. Vid till till exempel klassråd är det den som skriver protokoll som ansvarar för att arbetsmiljöfrågor rapporteras till respektive programs elevskyddsombud.

Så här jobbar elevskyddsombuden

Praktiskt arbetar vi, förutom med programmets specifika arbetsmiljöfrågor, genom att delta vid skyddsronder samt ingå i skolans skyddskommitté.

Kontakt

Elevrådsstyrelsen

Holavedsgymnasiet
E-post: elevradetho@tranas.se 

Huvudskyddsombud

Petter Birath
E-post: petter.birath@tranas.se
Telefon: 073 – 813 09 45

Senast publicerad: