Samlad information —

Rysslands invasion av Ukraina

Tranås kommun följer händelse­utvecklingen i Ukraina. Här samlar vi länkar till säker information om kriget i Ukraina och säkerhetsläget i omvärlden. Här finns också råd och stöd till dig som känner oro och information för frivilliga som vill hjälpa till.

Alla ukrainska flyktingar ombeds att så snart som möjligt efter ankomst besöka Migrationsverket för att ansöka om uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv. Detta gör det möjligt att få hjälp med exempelvis boende, ekonomiskt bistånd och rätt till vård. Det ger också nyanlända barn rätten till skolgång.

Migrationsverket om uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv Länk till annan webbplats.

Det här gör kommunen just nu

Ukraina — det här gör kommunen just nu

Så här kan du hjälpa till

Vill du hjälpa de som drabbats av kriget i Ukraina? Läs om vad du kan göra:

Ukraina — så kan du hjälpa till

Frågor och svar om situationen i Ukraina

Migrationsverket har samlat vanliga frågor och svar som rör situationen i Ukraina och vad som gäller för EU:s massflyktsdirektiv.

Frågor och svar — Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Du som har flytt från kriget / If you have fled the war

Här finns information som riktar sig till ukrainska flyktingar.

Ukrainian refugee information

Для біженців з України — Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Nyheter kopplat till situationen i Ukraina

När det är oroligt i omvärlden är det extra viktigt att vara källkritisk. Håll dig uppdaterad via betrodda källor och leta information från flera håll för att få en rättvis bild av läget. Sprid inte obekräftade uppgifter.

MSB om källkritik Länk till annan webbplats.

Barn och unga tar främst del av nyheter via sociala medier och kompisar. Prata gärna med dina barn om att de inte ska tro på allt de hör, ser eller läser.

Internetstiftelsen om källkritik och fejkade nyheter Länk till annan webbplats.

Om sociala medier i kriser på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Alla reagerar olika på kriser och allvarliga händelser i omvärlden. De kan väcka tankar, oro, ångest och rädsla hos både vuxna och barn. Det är inte farligt att känna så, men kan vara obehagligt. Det finns råd och stöd att få om du behöver hjälp att hantera din oro eller stress.

Stöd vid oro — krisinformation.se Länk till annan webbplats.

BRIS: Du som är barn och känner oro eller ångest Länk till annan webbplats.

Vart kan jag vända mig?

Uppdrag psykisk ohälsa ger förslag på vart du kan vända dig om du vill prata eller chatta med någon för att lindra oro, ångest eller rädsla.

Uppdrag psykisk ohälsa: Psykisk hälsa i kristid Länk till annan webbplats.

Prata med barn och unga som känner oro

Barn har andra referensramar än vuxna och konsumerar inte information och nyheter på samma sätt. Via nedanstående länkar får du tips på hur du pratar med barn om oro för omvärldsläget:

Att prata om krig med barn och unga — Ericastiftelsen Länk till annan webbplats.

Att prata med barn om oro för omvärldsläget — forsvarsmakten.se Länk till annan webbplats.

Se över din hemberedskap

Vid en allvarlig störning i samhället ska du kunna klara dig minst en vecka utan hjälp utifrån. Läs om hur du kan förbereda dig och vad som är bra att ha hemma:

MSB: Förbered dig för kris Länk till annan webbplats.

Din krisberedskap

Hamstra inte jodtabletter

Efterfrågan på jodtabletter har ökat kraftigt i och med att många ser över sina krisförråd. Jodtabletter är ett läkemedel som bara ska tas på uppmaning av länsstyrelsen. Det finns ingen anledning för privatpersoner att ha egna förråd av jodtabletter.

Strålsäkerhetsmyndigheten om när man behöver jodtabletter Länk till annan webbplats.

Ta reda på vart ditt närmaste skyddsrum ligger

I dagsläget är det inte aktuellt att ställa i ordning skyddsrum. Det sker först om regeringen fattar beslut om höjd beredskap. I fredstid kan skyddsrummen användas som till exempel förråd. Du som vill veta var ditt närmaste skyddsrum ligger kan söka i skyddsrumskartan på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.

MSB: Hitta ditt närmaste skyddsrum Länk till annan webbplats.

MSB: Frågor och svar om skyddsrum Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: