Stäng sök
Tranås logotyp

Sevesoanläggning - riskfylld verksamhet

I Tranås kommun finns ett företag som klassas som seveso-anläggning, vilket innebär att verksamheten kan innebära särskilda risker för invånarna i händelse av brand eller annan olycka.

Carpenter Sweden AB tillverkar polyuretenprodukter och hanterar farliga kemikalier. Kommunen har tillsammans med företaget skyldighet att informera vad som kan hända och vad som ska göras i händelse av att en större olycka inträffar.

Signalen Viktigt meddelande till allmänheten

Om en allvarlig händelse inträffar på företaget kommer signalen Viktigt meddelande till allmänheten att ljuda över staden. Du ska då gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation samt lyssna på Sveriges Radio P4, där mer information kommer att ges.

Kontakt

Carpenter Sweden AB

E-post: info-se@carpenter.com
Telefon: 0140-38 60 00

Senast publicerad: