Rösträtt och röstkort

För att få rösta i svenska val måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Du som har rätt att rösta får ett röstkort i god tid innan valdagen.

Vem har rösträtt?

Rösträtt till Sveriges riksdag har svensk medborgare som är, eller någon gång har varit, folkbokförd i landet. För att få rösta måste du senast på valsöndagen fylla 18 år och vara upptagen i röstlängden.

Rösträtt till kommun- och regionfullmäktige har du som är:

  • svensk medborgare som är folkbokförd i kommunen,
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen.

Rösträtt har också medborgare från något annat land än de som räknas upp ovan och som varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före valdagen.

Röstkort

Är du röstberättigad erhåller du ett röstkort i god tid innan valdagen.

Ta med dig röstkortet när du röstar

Väljer du att rösta på valsöndagen är du välkommen till den lokal som står angiven på ditt röstkort. Du måste alltid ha röstkortet med dig för att förtidsrösta och för att rösta på institution.

Stämmer uppgifterna?

Kontrollera att uppgifterna på ditt röstkort stämmer. Är något fel eller har du förlorat ditt kort? Har du andra frågor? Kontakta kommunkansliet, telefon 0140-681 49 eller 0140-684 87.

Kontakt

Kansliavdelningen

E-post: kansli@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Valsamordnare

Eva Klahr
E-post: eva.klahr@tranas.se
Telefon: 0140-681 49

Senast publicerad: