Hållbarhetsutskott

Hållbarhetsutskottet lyder under kommunstyrelsen och arbetar med hållbarhetsfrågor i Tranås kommun.

Hållbarhetsutskottet är en del i Tranås kommuns politiska organsation.Det inrättades genom ett beslut i kommunstyrelsen 2021-12-14 § 257. Utskottet är underställt kommunstyrelsen och har till uppgift att följa upp, bereda, rådgiva, samordna och rapportera hållbarhetsfrågor i Tranås kommun.

Mötesdatum 2024
  • 11 juni
  • 12 november

Mötestiden är 13-15

Senast publicerad: