Hållbarhetsutskott

Hållbarhetsutskottet lyder under kommunstyrelsen och arbetar med hållbarhetsfrågor i Tranås kommun.

Hållbarhetsutskottet är en del i Tranås kommuns politiska organsation.Det inrättades genom ett beslut i kommunstyrelsen 2021-12-14 § 257. Utskottet är underställt kommunstyrelsen och har till uppgift att följa upp, bereda, rådgiva, samordna och rapportera hållbarhetsfrågor i Tranås kommun.

Hållbarhetsutskottets sammanträden 2022

  • 1 juni
  • 5 oktober
  • 7 decenber

Ledamöter i hållbarhetsutskottet

Ledamöter

Parti

Roll

E-post

Mats Holmstedt

M

Ordförande

mats.holmstedt.po@tranas.se

Mikael Stenquist

S

1:e vice ordförande

mikael.stenquist.po@tranas.se

Tony Ståhl

KD

2:e vice ordförande

tony.stahl.po@tranas.se

Carin Levin

C

Ledamot

carin.levin.po@tranas.se

Thorbjörn Johansson

SD

Ledamot

thorbjorn.johansson.po@tranas.se


Ersättare i hållbarhetsutskottet

Ersättare

Parti

Roll

E-post

Kriser Rydholm

M

Ersättare

krister.rydholm.po@tranas.se

Anders Karlsson

S

Ersättare

anders.karlsson.po@tranas.se

Erik Nygårds

L

Ersättare

erik.nygards.po@tranas.se

Kew Nordqvist

MP

Ersättare

kew.nordqvist.po@tranas.se

Björn Forsell

SD

Ersättare

bjorn.forsell.po@tranas.se

Senast publicerad: