Stäng sök
Tranås logotyp

Kamerabevakning

Området runt Tranås stadshus kamerabevakas. Kameraövervakningen innebär att kommunen behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig som du lämnat, så som bild. Syftet med behandlingen är att förebygga brott. Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att bevakningen är nödvändig för ändamål som rör ett berättigat intresse enligt artikel 6.1d i dataskyddsförordningen.

Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att raderas efter 72 timmar om materialet inte har betydelse vid utredning av brottslig verksamhet och under denna tid har överlämnats till polismyndighet eller åklagare.

Behandlingen sker i det system som verksamheten använder för kamerabevakning och hanteras inte av fler personer än som behövs för att övervakningen ska fungera. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen i Tranås kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, få felaktiga uppgifter rättade eller, i vissa fall, raderade.

Lämna klagomål på personuppgiftshanteringen

Klagomål rörande personuppgiftshanteringen kan du lämna till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. Besök Integritetsskyddsmyndighetens webbplats för mer information om dataskyddsförordningen och hur du lämnar klagomål.

Integritetsskyddsmyndigheten om dataskyddsförordningen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Tranås kommun

E-post: kansli@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Postadress
Tranås kommun
573 82 Tranås

Dataskyddsombud

Erik Selander
Telefon: 0381-67 95 08
E-post: dataskyddsombud@hoglandet.se

Senast publicerad: