Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen bereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens sammanträden 2022

 • 8 februari kl. 08.30
 • 15 mars kl. 08.30
 • 19 april kl. 08.30
 • 24 maj kl. 08.30
 • 21 juni kl. 08.30
 • 30 augusti kl. 08.30
 • 20 september kl. 08.30
 • 18 oktober kl. 08.30
 • 22 november kl. 08.30
 • 13 december kl. 08.30

Kommunstyrelsens sammanträden 2023

Starttid: kl. 08.30

 • 10 januari
 • 7 februari
 • 14 mars
 • 18 april
 • 23 maj
 • 20 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 12 decemberLedamöter och ersättare i kommunstyrelsen.

Ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen

Ordinarie

Parti

Roll

E-post

Mats Holmstedt

M

Ordförande

mats.holmstedt.po@tranas.se

Krister Rydholm

M

Ledamot

krister.rydholm.po@tranas.se

Carin Levin

C

Ledamot

carin.wallin.po@tranas.se

Tony Ståhl

KD

2:e vice ordf

tony.stahl.po@tranas.se

Erik Nygårds

L

Ledamot

erik.nygards.po@tranas.se

Mikael Stenquist

S

1:e vice ordf

mikael.stenquist.po@tranas.se

Agnetha Lantz

S

Ledamot

agnetha.lantz.po@tranas.se

Anders Karlsson

S

Ledamot

anders.karlsson.po@tranas.se

Björn Thiele

S

Ledamot

bjorn.thiele.po@tranas.se

Björn Forsell

SD

Ledamot

bjorn.forsell.po@tranas.se

Thorbjörn Johansson

SD

Ledamot

thorbjorn.johansson.po@tranas.se


Ersättare för ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen

Ersättare

Parti

Roll

E-post

Per Samuelsson

M

Ersättare

per.samuelsson.po@tranas.se

Kew Nordqvist

MP

Ersättare

kew.nordqvist.po@tranas.se

Stefan Gustafson

C

Ersättare

stefan.gustafson.po@tranas.se

Mats Antonsson

KD

Ersättare

mats.antonsson.po@tranas.se

Annika Bergman

L

Ersättare

annika.bergman.po@tranas.se

Carina Hanell

S

Ersättare

carina.hanell.po@tranas.se

Lars Karlsson

S

Ersättare

lars.karlsson.po@tranas.se

Bengt E Carlsson

S

Ersättare

bengt.e.carlsson.po@tranas.se

Nenad Lukic

S

Ersättare

nenad.lukic.po@tranas.se

Håkan Nyborg

SD

Ersättare

hakan.nyborg.po@tranas.se

Hans Albertsson

SD

Ersättare

hans.albertsson.po@tranas.se

Insynsplats:

Sadiq Yaqubi

V


 

Kontakt

Kommunstyrelsen

E-post: kansli@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Sekreterare

Cecilia Undfors
E-post: cecilia.undfors@tranas.se
Telefon: 0140-686 71

Text

Senast publicerad: