Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen bereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens sammanträden 2023

Mötet startar kl. 08.30.

 • 10 januari
 • 7 februari
 • 14 mars
 • 18 april
 • 23 maj
 • 20 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 4 oktober - tema hållbarhet kl. 13-15
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 6 december - tema hållbarhet kl. 13-15
 • 12 december

Kommunstyrelsens sammanträden 2024

Mötet startar kl. 08.30.

 • 6 februari
 • 12 mars
 • 16 april
 • 21 maj
 • 18 juni
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 19 november
 • 17 december

Den 12 juni och 12 november sammanträder kommunstyrelsen på temat hållbarhet. Tiden är kl. 13-15

Kontakt

Kommunstyrelsen

E-post: kansli@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Sekreterare

Cecilia Undfors
E-post: cecilia.undfors@tranas.se
Telefon: 0140-686 71

Senast publicerad: