Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen bereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens sammanträden 2023

Mötet startar kl. 08.30.

 • 10 januari
 • 7 februari
 • 14 mars
 • 18 april
 • 23 maj
 • 20 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 12 december


 

Ordinarie

Parti

Roll

E-post

Mats Holmstedt

M

Ordförande

mats.holmstedt.po@tranas.se

Krister Rydholm

M

Ledamot

krister.rydholm.po@tranas.se

Tony Ståhl

KD

2:e vice ordf

tony.stahl.po@tranas.se

Erik Nygårds

L

Ledamot

erik.nygards.po@tranas.se

Björn Forsell

SD

Ledamot

bjorn.forsell.po@tranas.se

Thorbjörn Johansson

SD

Ledamot

thorbjorn.johansson.po@tranas.se

Mikael Stenquist

S

1:e vice ordf

mikael.stenquist.po@tranas.se

Agnetha Lantz

S

Ledamot

agnetha.lantz.po@tranas.se

Anders Karlsson

S

Ledamot

anders.karlsson.po@tranas.se

Carina Hanell

S

Ledamot

carina.hanell.po@tranas.se

Carin Levin

C

Ledamot

carin.levin.po@tranas.se


Ersättare

Parti

Roll

E-post

Tony Luong

M

Ersättare

tony.luong.po@tranas.se

Helen Uddenberg

M

Ersättare

helen.uddenberg.po@tranas.se

Mats Antonsson

KD

Ersättare

mats.antonsson.po@tranas.se

Kurre Carlson

L

Ersättare

kurre.carlson.po@tranas.se

Hans Albertsson

SD

Ersättare

hans.albertsson.po@tranas.se

Johan Karlsson

SD

Ersättare

johan.karlsson.po@tranas.se

Björn Thiele

S

Ersättare

bjorn.thiele.po@tranas.se

Christer Joelsson

S

Ersättare

christer.joelsson.po@tranas.se

Matilda Forsärla

MP

Ersättare

matilda.forsarla.po@tranas.se

Sofie Karlsson

S

Ersättare

sofie.karlsson.po@tranas.se

Olof Göransson

C

Ersättare

olof.goransson.po@tranas.se

Kontakt

Kommunstyrelsen

E-post: kansli@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Sekreterare

Cecilia Undfors
E-post: cecilia.undfors@tranas.se
Telefon: 0140-686 71

Senast publicerad: