Demokratikommittén

Demokratikommittén är en beredning under kommunfullmäktige. Den består av åtta ledamöter, en från varje parti som är representerat i fullmäktige. Demokratikommittén arbetar med frågor som ska stärka demokratin i kommunen.

Demokratikommitténs sammanträden 2022

  • 13 januari kl. 08.15
  • 10 februari kl. 08.15
  • 10 mars kl. 08.15
  • 7 april kl. 08.15
  • 16 juni kl. 08.15
  • 8 september kl. 08.15
  • 13 oktober kl. 08.15
  • 10 november kl. 08.15

Ledamöter i demokratikommittén

Ledamöter

Parti

Roll

E-post

Gunnel Lind

M

Ordförande

gunnel.lind.po@tranas.se

Björn Rosenquist

L

Ledamot

bjorn.rosenquist.po@tranas.se

Anne-Christine Backlund

KD

Ledamot

anne-christine.backlund.po@tranas.se

Carin Levin

C

Ledamot

carin.wallin.po@tranas.se

Annica Nordqvist

MP

Ledamot

annica.nordqvist.po@tranas.se

Jan-Erik Gustavsson

S

Vice ordförande

jan-erik.gustavsson.po@tranas.se

Suzanne Schöblom

V

Ledamot

suzanne.schoblom.po@tranas.se

Hanna Forsell

SD

Ledamot

hanna.forsell.po@tranas.se

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Demokratikommitténs protokoll 2022
Demokratikommitténs protokoll 2021

Senast publicerad: