Demokratikommittén

Demokratikommittén är en beredning under kommunfullmäktige. Den består av åtta ledamöter, en från varje parti som är representerat i fullmäktige. Demokratikommittén arbetar med frågor som ska stärka demokratin i kommunen.

Demokratikommitténs sammanträden 2024

Mötet startar kl. 08.00.

  • 18 januari
  • 15 februari (istället för 2023-11-09)
  • 14 mars
  • 16 maj
  • 5 september
  • 17 oktober
  • 5 december

I sammanträdesportalen hittar du kommitténs protokoll och sammanträdestider.

Klicka här för att besöka sammanträdesportalen Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: