Allmänna val

Vart fjärde år väljs ledamöterna till riksdagen, kommun­fullmäktige och regionfullmäktige. Val till Europa­parlamentet sker vart femte år. Val till riksdag, kommun och region ägde rum den 11 september 2022. Val till Europa­parlamentet sker den 9 juni 2024.

Kontakt

Kansliavdelningen

E-post: kansli@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Valsamordnare

Eva Klahr
E-post: eva.klahr@tranas.se
Telefon: 0140-681 49

Senast publicerad: