Allmänna val

Vart fjärde år väljs ledamöterna till riksdagen, region­fullmäktige och kommun­fullmäktige. Val till Europa­parlamentet sker vart femte år.

Valnämnden i Tranås kommun ansvarar för genomförandet av det allmänna valet, val till Europaparlamentet och svarar även för folkomröstningar. Valnämnden är den lokala valmyndighet som utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler och har ansvar för förtidsröstningen. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna.

Om valnämnden i Tranås

Allmänna val 2022

Riksdagsvalet i Sverige äger rum söndagen den 11 september 2022. Vid detta val kommer Sveriges riksdag för mandatperioden 2022–2026 att väljas.

Kontakt

Kansliavdelningen

E-post: kansli@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Valsamordnare

Eva Klahr
E-post: eva.klahr@tranas.se
Telefon: 0140-681 49

Senast publicerad: