Visioner och planer

Tranås är en kommun i ständig utvecklig. Tillsammans har vi tagit fram en vision för framtiden — Tranås tar initiativet. Här hittar du Tranås kommuns övergripande vision och färdplaner för att utvecklas.