Synpunkter och förbättringsförslag

Om du har synpunkter eller förbättringsförslag för kommunens ordinarie verksamhet kan du lämna dem via vår e-tjänst. Du kan också ställa en fråga eller lämna beröm.

Lämna en synpunkt

Skicka in din synpunkt via e-tjänsten nedan. En synpunkt kan vara beröm, ett förbättringsförslag eller ett klagomål. Om du vill ha svar från oss gällande din synpunkt måste du lämna kontaktuppgifter.

Synpunkter blir allmän handling

Synpunkter och förslag som kommer in till kommunen blir allmän handling. Vem som helst har därför rätt att läsa vad som står i synpunkten, inklusive namn och kontaktuppgifter till den som lämnat synpunkten.

Kontakta en politiker

Har du synpunkter på politiska förslag eller beslut? Vill du att ett visst parti ska driva en viss fråga som du värnar om? Ta i så fall kontakta med våra förtroendevalda direkt.

Kontaktuppgifter till politiker

Senast publicerad: