Stäng sök
Tranås logotyp

Så förbereder du dig för kris

Du har ett personligt ansvar för din egen och dina näras säkerhet. Förbered dig för att klara vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana vid. Vid en kris måste samhällets resurser först gå till de mest nödställda. Med rätt förberedelser kan du även hjälpa andra.

Ditt ansvar

Vid en samhällskris kommer inte resurserna att räcka till alla drabbade samtidigt utan måste prioriteras för de mest utsatta. Har du reflekterat över hur just du och dina anhöriga skulle klara en vardag som inte fungerar som vi är vana vid? Planera för att kunna klara dig i minst 72 timmar i ett första steg. Utgå från kroppens behov av värme, vatten, mat och hygien.

Checklista

Här finns tips på hur du kan förbereda dig och vad som kan vara bra att ha hemma:

 • vattendunkar
 • matförråd
 • campingkök med bränsle
 • alternativ värmekälla, om möjligt
 • ficklampa med extra batterier
 • fotogenlampa och bränsle, till exempel lampolja eller fotogen
 • stearinljus, värmeljus och tändstickor
 • varma kläder, filtar och sovsäck
 • radio med batteri, vev eller solceller, eller tillgång till bilradio
 • vevladdare till mobilen
 • hygienartiklar som fungerar utan vatten, till exempel tvättlappar eller våtservetter
 • plastpåsar och sopsäckar
 • husapotek med det viktigaste för dig
 • kontanter
 • papperslista med nummer till anhöriga, grannar, kommunen, räddningstjänsten, elleverantören och sjukvården.

Kommunen ska snabbt informera alla som bor eller vistas i kommunen vid en allvarlig händelse. Oftast sker detta genom kommunens webbplats och på vår Facebooksida. Även andra kanaler kan användas för att nå ut med viktig information till dig.

Vid en krissituation kan det hända att du blir utan ström under en längre tid. Då är det viktigt att kunna hålla sig informerad om hur situationen utvecklas. Ha därför alltid en batteriradio med färska batterier till hands för att kunna lyssna på information som ges i radio. Du kan också använda bilradion. Det är ditt ansvar som enskild individ att aktivt inhämta information från betrodda källor när något händer. Lyssna framför allt på lokalradion P4 Jönköping, som har ett särskilt uppdrag att förmedla opartisk information till allmänheten.

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett varningssystem till allmänheten vid allvarliga händelser. Signalen hörs i 7 sekunder i taget med 14 sekunders tystnad emellan. När faran är över hörs en annan längre signal.

När du hör signalen ska du:

 • gå inomhus
 • stänga alla dörrar, fönster och ventilation
 • lyssna på radio eller titta på tv eller text-tv
 • gå in på myndigheternas webbplats krisinformation.se.

Mer information om kris

Kontakt

Säkerhetscentrum

E-post: raddning@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Senast publicerad: