Förvaltningar

Kommunens förvaltningar sköter den löpande verksamheten. Tranås kommun har sju förvaltningar. Här listas de verksamhetsområden som respektive förvaltning ansvarar för.

Kommunledningsförvaltningen är den centrala förvaltningen i Tranås kommun och består av avdelningarna:

 • ekonomi och upphandling
 • data och service
 • kansli
 • samhällsskydd och beredskap
 • tillväxt.

Kontakt

Kontakta kansliet

E-post: kansli@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Kontakta förvaltningschefen

Pär Thudeen, kommundirektör
E-post: par.thudeen@tranas.se
Telefon: 0140-681 16

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för:

 • förskoleverksamhet (förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola)
 • förskoleklass och grundskola
 • gymnasieskola
 • skolbarnomsorg (fritidshem)
 • anpassad skola
 • elevhälsa
 • resursteam

Kontakt

Kontakta förvaltningen

E-post: barnutbildning@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Kontakta förvaltningschefen

Cecilia Axelsson, skolchef
E-post: cecilia.axelsson@tranas.se
Telefon: 0140-684 10

Bygg- och miljöförvaltningen ansvarar för:

 • tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen
 • bygglov
 • rådgivning och allmän information
 • granskning av planer
 • miljöstrategiska frågor
 • energifrågor.

Kontakt

Kontakta förvaltningen

E-post: bm@tranas.se
Telefon: 0140-681 51

Kontakta förvaltningschefen

Krister Ramebäck, tilfförordnad förvaltningschef
E-post: krister.rameback@tranas.se
Telefon: 0140-681 72

HR- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för:

 • rekrytering och personalfrågor
 • arbetsmarknadsfrågor och integration
 • stöd och försörjning
 • vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI) via VUX Tranås.

Kontakt

Kontakta förvaltningen

E-post:
Telefon:

Kontakta förvaltningschefen

Gustav Liljenström, hr- och arbetsmarknadschef
E-post: gustav.liljenstrom@tranas.se
Telefon: 0140-681 63

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för:

 • strategisk folkhälsa
 • idrottsanläggningar
 • spår, leder och friluftsliv
 • bibliotek
 • kultur
 • ungdomsverksamhet
 • föreningsstöd och föreningsservice
 • kommunens konstarkiv och offentlig konst
 • lotteriregistreringar

Kontakt

Kontakta förvaltningen

E-post: kultur-fritid@tranas.se
Telefon: 0140-683 39

Kontakta förvaltningschefen

Sebastian Hagård, kultur- och fritidschef
E-post: sebastian.hagard@tranas.se
Telefon: 0140-683 38

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för:

 • gator och trafik
 • vatten och avlopp
 • avfallshantering
 • parker och natur
 • måltidsservice
 • teknik- och infrastrukturprojekt
 • bostadsanpassning
 • begravningsverksamhet
 • skogsbruk
 • hamnar
 • kolonilotter
 • parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Kontakt

Kontakta förvaltningen

E-post: samhallsbyggnad@tranas.se
Telefon: 0140-681 44

Kontakta förvaltningschefen

Patrik Karlsson, samhällsbyggnadschef
E-post: patrik.karlsson@tranas.se
Telefon: 0140-681 33

Socialförvaltningen ansvarar för:

 • äldreomsorg
 • stöd och omsorg för personer med funktionsnedsättning
 • individ- och familjeomsorg

Kontakt

Kontakta förvaltningen

E-post: socialforvaltningen@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Kontakta förvaltningschefen

Lasse Jansson, socialchef
E-post: lasse.jansson@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Senast publicerad: