Beslut och handlingar

Som invånare har du rätt att ta del av de flesta handlingar och uppgifter som finns hos kommunen. Här hittar du kommunens digitala anslagstavla, protokoll samt information om hur du begär ut handlingar och överklagar beslut.