Kommunala bolag

Tranås kommun äger Tranås Stadshus AB där dotterbolagen AB Tranåsbostäder och Tranås Energi AB ingår. Tillsammans utgör de stadshuskoncernen. Dessutom äger Tranås kommun bolaget Östanå Parken AB.

Tranås kommun, stadshuskoncernen och Östanå Parken AB utgör kommunkoncernen.

AB Tranåsbostäder

Tranåsbostäder bygger och förvaltar fastigheter i Tranås kommun. Bolaget tillhandahåller lokaler och fastigheter för kommunal verksamhet så som skola och äldreomsorg samt för bostäder.

Ombud; Mats Holmstedt (M) och ersättare Mikael Stenquist (S).

Ordinarie ledamöter

Ordinarie

Parti

Roll

E-post

Krister Rydholm

M

Ordförande

krister.rydholm.po@tranas.se

Tommy Färnemyhr

S

Vice ordförande

farnemyhr@telia.com

Leif Osbeck

KD

Ledamot

leif.osbeck.po@tranas.se

Palle Rosén

MP

Ledamot

palle.rosen.po@tranas.se

Hedvig Lindqvist

SD

Ledamot

hedvig.lindqvist.po@tranas.se


Ersättare för ordinarie ledamöter i styrelsen

Ersättare

Parti

Roll

E-post

Malin Göransson

M

Ersättare

malin.goransson.po@tranas.se

Birgitta Eliasson

S

Ersättare

birgitta.eliasson.po@tranas.se

Jan Alm

L

Ersättare

jan.alm.po@tranas.se

Nils Lindqvist

S

Ersättare

nils.lindqvist.po@tranas.se

Kent Bergman

SD

Ersättare

kent.bergman.po@tranas.se

Revisor

Birgitta Andersson (S)
Epost: birgitta.andersson@tranas.se

Ersättare

Peter Rittmark (M)
E-post: peter.rittmark@tranas.se

Kontakt

AB Tranåsbostäder

Magnus Nilsson, vd
E-post: magnus.nilsson@tranasbostader.se
Telefon: 0140-38 49 54

Webbplats: tranasbostader.se Länk till annan webbplats.

Tranås Energi AB

Tranås Energi producerar el och värme med förnybara energikällor samt tillhandahåller samhällsviktig infrastruktur såsom elnät, gatljus, fibernät, fjärrvärme, vattenkraft och energitjänster.

Ombud; Mats Holmstedt (M) och ersättare Mikael Stenquist (S).


Ledamot

Parti

Roll

E-post

Björn Forsell

SD

Ordförande

bjorn.forsell.po@tranas.se

Lars Karlsson

S

Vice ordförande

lars.karlsson.po@tranas.se

Per Samuelsson

M

Ledamot

per.samuelsson.po@tranas.se

Kenneth Andersson

KD

Ledamot

kenneth.andersson.po@tranas.se

Bernt Svensson

L

Ledamot

bernt.svensson.po@tranas.se

Bertil Johanson

S

Ledamot

bertil.johanson.po@tranas.se

Jon Forsärla

MP

Ledamot

jon.forsarla.po@tranas.se


Ersättare för ordinarie ledamöter i styrelsen

Ersättare

Parti

Roll

E-post

Johan Karlsson

SD

Ersättare

johan.karlsson.po@tranas.se

Håkan Joelsson

S

Ersättare

hakan.joelsson.po@tranas.se

Emil Gustafsson

M

Ersättare

emil.gustafsson.po@tranas.se

Ingela Horgby

KD

Ersättare

ingela.horgby.po@tranas.se

Björn Rosenquist

L

Ersättare

bjorn.rosenquist.po@tranas.se

Emelie Ottosson

C

Ersättare

emelie.ottosson.po@tranas.se

Aron Afzelius

MP

Ersättare

aron.afzelius.po@tranas.se

Revisor

Svanthe Hansson (S)
E-post: svanthe.hansson@tranas.se

Ersättare

Peter Rittmark (M)
E-post: peter.rittmark@tranas.se

Kontakt

Tranås Energi AB

Niklas Johansson, vd
E-post: niklas.johansson@tranasenergi.se
Telefon: 0140-692 01

Webbplats: tranasenergi.se Länk till annan webbplats.

Tranås Stadshus AB

Tranås Stadshus AB är ett helägt dotterbolag till Tranås kommun. Tranås Stadshus AB äger bolagen AB Tranåsbostäder och Tranås Energi AB.


Ordinarie ledamöter

Ordinarie

Parti

Roll

E-post

Mats Holmstedt

M

Ordförande

mats.holmstedt.po@tranas.se

Mikael Stenquist

S

Vice ordförande

mikael.stenquist.po@tranas.se

Tony Ståhl

KD

Ledamot

tony.stahl.po@tranas.se

Revisor

Birgitta Andersson (S)
birgitta.andersson@tranas.se

Ersättare

Peter Rittmark (M)
peter.rittmark@tranas.se


Kontakt

Tranås Stadshus AB

Ekonomiavdelningen Tranås kommun
E-post: ekonomi@tranas.se

Östanå Parken AB

Östanå Parken AB är ett helägt dotterbolag till Tranås kommun.


Ordinarie ledamöter

Ordinarie

Parti

Roll

E-post

Mats Holmstedt

M

Ordförande

mats.holmstedt.po@tranas.se

Mikael Stenquist

S

Vice ordförande

mikael.stenquist.po@tranas.se

Tony Ståhl

KD

Ledamot

tony.stahl.po@tranas.se

Revisor

Svanthe Hansson (S)
svanthe.hansson@tranas.se

Ersättare

Peter Rittmark (M)
peter.rittmark@tranas.se

Kontakt

Östanå Parken AB

Ekonomiavdelningen Tranås kommun
E-post: ekonomi@tranas.se

Senast publicerad: