Betala faktura till Tranås kommun

Här finns information till dig som får fakturor från Tranås kommun eller som på annat sätt behöver göra inbetalningar till kommunen. Kommunens fakturor kan avse till exempel barnomsorg, äldreomsorg, ansökan om byggnadslov eller liknande.

Tranås kommun använder normalt plusgiro som inbetalningssätt. På fakturor från Tranås kommun finns angivet vilket plusgirokonto och OCR-nummer som ska anges vid inbetalningen.

Olika plusgirokonton används för olika typer av fakturor. Om du betalar med eget inbetalningskort eller via internetbank är det därför viktigt att ange rätt plusgirokonto och OCR-nummer.

Tranås kommun kan erbjuda dig som gör dina bankärenden på internetbank att betala dina räkningar elektroniskt.

I stället för att få en pappersfaktura med ett inbetalningskort får du räkningen presenterad i din internetbank. Där kan du se fakturan på skärmen och sedan klicka för att godkänna betalningen. Det innebär att du slipper knappa in plusgironummer, OCR-nummer, datum och belopp.

E-faktura kan användas när du har ett fast kundnummer hos oss, till exempel barnomsorg eller äldreomsorg.

Påminnelse skickas ut som pappersfaktura.

Anmäl e-faktura

Du anmäler dig till e-faktura i din internetbank. E-fakturan gäller för det kundnummer som du anger i internetbanken. Har du flera kundnummer måste du alltså registrera dig flera gånger.

De flesta banker kan hantera internetbanksfakturor. Om du är osäker kontakta din bank för information.

Kan jag kombinera en e-faktura med autogiro?

Ja, det går bra. Det innebär att du får en e-faktura till din internetbank men att du inte ska godkänna den. Fakturan kommer automatiskt att betalas på förfallodatumet.

OBS! Har du autogirofunktion kvarstår den även om du anmäler dig för e-faktura.

Tranås kommun kan erbjuda dig som företagare/kommun/myndighet elektronisk kundfaktura. Anmäl ert GLN-nummer och er VAN-leverantör till oss via e-post till ekonomi@tranas.se

Påminnelse skickas ut som pappersfaktura.

Autogiro är ett enkelt sätt att hålla reda på dina räkningar. Du får din pappersfaktura hemskickad, men betalningen sköts med automatik av banken. Det enda du behöver göra är att se till att det finns tillräckligt med pengar på ditt konto för att kunna betala räkningen.

Blankett för autogiromedgivande Pdf, 673.6 kB.

Kan jag kombinera autogiro med e-faktura?

Ja, det går bra. Det innebär att du får en e-faktura till din internetbank men att du inte ska godkänna den. Fakturan kommer automatiskt att betalas på förfallodatumet.

OBS! Har du autogirofunktion kvarstår den även om du anmäler dig för e-faktura.

Avsluta autogiro

Tjänsten autogiro gäller tillsvidare. Om du vill avsluta ditt autogiro måste du kontakta din bank.

Det går att betala till kommunen även om du befinner dig utomlands, men då måste du ange vårt IBAN-nummer (International Bank Account number) och BIC-kod (Bank Identifier Code). BIC kallades tidigare för SWIFT-kod.

IBAN: SE9695000099602600127225

SWIFT/BIC: NDEASESS

Kommunens huvudplusgiro är: 1 27 22-5 men ska bara användas för enstaka inbetalningar.

Det går även att använda kommunens bankgiro 5034-8770.

Om du har fått en faktura och inte betalar i tid skickas en betalningspåminnelse. Detta görs cirka fem dagar efter fakturans förfallodag. En särskild påminnelseavgift tas då ut med 60 kronor. Om fakturan inte betalas trots påminnelsen skickas ett inkassokrav ut. Tranås kommun har tecknat avtal med ett externt inkassobolag som sköter inkassohanteringen från påminnelse till krav.

Om du har frågor om din faktura, hör av dig till den kontaktperson som finns angiven på fakturan.

Om du har frågor om ditt inkassoärende, kontakta inkassobolaget.

Om det finns särskilda skäl kan du beviljas anstånd med betalning. Hör i så fall av dig till den kontaktperson som finns angiven på fakturan för en diskussion om förutsättningarna.

Kontakt

Ekonomiavdelningen

E-post: ekonomi@tranas.se
Telefon: 0140-683 27

Senast publicerad: