Sammanträdesdagar 2022

Här finns en sammanställning av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträdesdatum.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla som vill är välkomna för att lyssna.

Kommunfullmäktiges sammanträden 2022

 • Måndagen den 17 januari kl. 18.30
 • Måndagen den 21 februari kl. 18.30
 • Måndagen den 28 mars kl. 18.30
 • Måndagen den 2 maj kl. 18.30
 • Måndagen den 13 juni kl. 18.30
 • Måndagen den 5 september kl. 18.30
 • Måndagen den 3 oktober kl. 18.30
 • Måndagen den 17 oktober kl. 18.30
 • Måndagen den 7 november kl. 17.00
 • Måndagen den 5 december kl. 17.00

Kommunfullmäktiges sammanträden 2023

 • Måndagen den 16 januari kl. 18.30
 • Måndagen den 20 februari kl. 18.30
 • Måndagen den 27 mars kl. 18.30
 • Måndagen den 15 maj kl. 18.30
 • Måndagen den 12 juni kl. 18.30
 • Måndagen den 21 augusti kl. 18.30
 • Måndagen den 18 september kl. 18.30
 • Måndagen den 16 oktober kl. 18.30
 • Måndagen den 13 november kl. 17.00
 • Måndagen den 4 december kl. 17.00

 

Kommunstyrelsens sammanträden 2022

 • 8 februari kl. 08.30
 • 15 mars kl. 08.30
 • 19 april kl. 08.30
 • 24 maj kl. 08.30
 • 21 juni kl. 08.30
 • 30 augusti kl. 08.30
 • 20 september kl. 08.30
 • 18 oktober kl. 08.30
 • 22 november kl. 08.30
 • 13 december kl. 08.30

Kommunstyrelsens sammanträden 2023

Starttid: kl. 08.30

 • 10 januari
 • 7 februari
 • 14 mars
 • 18 april
 • 23 maj
 • 20 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 12 decemberSammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott 2022

 • 25 januari kl. 08.30
 • 1 mars kl. 08.30
 • 5 april kl. 08.30
 • 10 maj kl. 08.30
 • 14 juni kl. 08.30
 • 16 augusti kl. 08.30
 • 6 september kl. 08.30
 • 4 oktober kl. 08.30
 • 8 november kl. 08.30
 • 6 december kl. 08.30

Sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott 2023

Starttid: 08.30

 • 24 januari
 • 28 februari
 • 4 april
 • 9 maj
 • 7 juni (ons)
 • 15 augusti
 • 12 september
 • 10 oktober
 • 7 november
 • 5 december

Barn- och utbildningsnämndens sammanträden 2022

 • 19 januari kl. 08.00
 • 9 februari kl. 08.00
 • 30 mars kl. 08.00
 • 27 april kl. 08.00
 • 25 maj kl. 08.00
 • 15 juni kl. 08.00
 • 31 augusti kl. 08.00
 • 28 september kl. 08.00
 • 2 november kl. 08.00
 • 24 november kl. 08.00
 • 15 december kl. 08.00

Bygg- och miljönämndens sammanträden 2022

 • 31 januari kl. 13.15
 • 28 februari kl. 13.15
 • 29 mars kl. 13.15
 • 25 april kl. 13.15
 • 23 maj kl. 13.15
 • 20 juni kl. 13.15
 • 29 augusti kl. 13.15
 • 26 september kl. 13.15
 • 24 oktober kl. 13.15
 • 21 november kl. 13.15
 • 19 december kl. 13.15

Kultur- och fritidsnämndens sammanträden 2022

 • 25 januari kl. 13.30
 • 22 februari kl. 13.30
 • 22 mars kl. 13.30
 • 26 april kl. 13.30
 • 31 maj kl. 13.30
 • 21 juni kl. 13.30
 • 23 augusti kl. 13.30
 • 11 oktober kl. 13.30
 • 15 november kl. 13.30
 • 20 december kl. 13.30

Socialnämndens sammanträden 2022

 • 26 januari kl. 09:00
 • 23 februari kl. 09:00
 • 23 mars kl. 09:00
 • 20 april kl. 09:00
 • 18 maj kl. 09:00
 • 22 juni kl. 09:00
 • 24 augusti kl. 09:00
 • 21 september kl. 09:00
 • 19 oktober kl. 09:00
 • 16 november kl. 09:00
 • 14 december kl. 09:00

Teknik- och griftegårdsnämndens sammanträden 2022

 • 21 februari kl. 08.30
 • 21 mars kl. 08.30
 • 25 april kl. 08.30
 • 23 maj kl. 08.30
 • 27 juni kl. 08.30
 • 29 augusti kl. 08.30
 • 26 september kl. 08.30
 • 24 oktober kl. 08.30
 • 21 november kl. 08.30
 • 19 december kl. 08.30

Demokratikommitténs sammanträden 2022

 • 13 januari kl. 08.15
 • 10 februari kl. 08.15
 • 10 mars kl. 08.15
 • 7 april kl. 08.15
 • 16 juni kl. 08.15
 • 8 september kl. 08.15
 • 13 oktober kl. 08.15
 • 10 november kl. 08.15

Valnämndens sammanträden 2022

 • 20 januari kl. 10.00
 • 25 februari kl. 10.00
 • 17 mars kl. 10.00
 • 21 april kl. 10.00
 • 19 maj kl. 10.00
 • 16 juni kl. 10.00
 • 28 augusti kl. 10.00
 • 29 september kl. 10.00
 • 24 november kl. 10.00

Valnämndens sammanträden 2023

 • 28 oktober
 • 30 december

Sammanträden 2022

 • 5 april kl. 08.00
 • 14 juni kl. 08.00
 • 6 september kl. 08.00
 • 8 november kl. 08.00

Sammanträden 2023

 • 6 februari - ägardialog
 • 4 april
 • 7 juni
 • 12 september
 • 7 november

24 februari 2022

23 februari 2023

22 september 2022

28 september 2023

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen

E-post: kansli@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Senast publicerad: