Sammanträdesdagar 2024

Här finns en sammanställning av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträdesdatum.

Kommunfullmäktiges sammanträden 2024

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla som vill är välkomna för att lyssna.

Mötet startar kl. 18.30.

 • 15 januari
 • 19 februari
 • 25 mars
 • 6 maj
 • 10 juni
 • 19 augusti
 • 16 september
 • 14 oktober
 • 11 november*
 • 2 december*

* Mötet startar kl. 17.00.

Kommunstyrelsens sammanträden 2024

Mötet startar kl. 08.30.

 • 16 januari - extrainsatt kl. 08.30-12.00
 • 6 februari
 • 12 mars
 • 16 april
 • 21 maj
 • 28 maj - extrainsatt kl. 08.30-12.00
 • 18 juni
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 19 november
 • 17 december

Den 21 augusti och 12 november sammanträder kommunstyrelsen på temat hållbarhet.

Sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott 2024

Mötet startar kl. 08.30

 • 23 januari
 • 27 februari
 • 2 april
 • 7 maj
 • 4 juni
 • 13 augusti
 • 10 september
 • 8 oktober
 • 5 november
 • 3 december

Barn- och utbildningsnämndens sammanträden 2024

Mötet startar kl. 08.30

 • 31 januari
 • 28 februari
 • 27 mars
 • 17 april
 • 29 maj
 • 19 juni
 • 28 augusti
 • 25 september
 • 16 oktober
 • 20 november
 • 11 december

Bygg- och miljönämndens sammanträden 2024

Mötet startar kl. 13.15.

 • 29 januari
 • 26 februari
 • 26 mars (tis)
 • 22 april
 • 20 maj
 • 17 juni
 • 26 augusti
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 16 december

Kultur- och fritidsnämndens sammanträden 2024

Mötet startar kl. 08:30

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 25 mars (obs: måndag, mötet startar kl. 13:30)
 • 26 april
 • 31 maj
 • 28 juni
 • 30 augusti
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 29 november
 • 20 december

Socialnämndens sammanträden 2024

 • 20 december 2023 kl. 09.00
 • 24 januari kl 09:00
 • 21 februari kl 09:00
 • 20 mars kl 09:00
 • 24 april kl 09:00
 • 22 maj kl 09:00
 • 19 juni kl 09:00
 • 29 augusti kl 09:00
 • 25 september kl 09:00
 • 23 oktober kl 09:00
 • 20 november kl 09:00
 • 18 december kl 09:00

Teknik- och griftegårdsnämndens sammanträden 2024

Mötet startar kl. 08.30.

 • 19 februari
 • 18 mars
 • 22 april
 • 20 maj
 • 17 juni
 • 26 augusti
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 16 december

Demokratikommitténs sammanträden 2024

Mötet startar kl. 08.00.

 • 18 januari
 • 15 februari (istället för 2023-11-09)
 • 14 mars
 • 16 maj
 • 5 september
 • 17 oktober
 • 5 december

Valnämndens sammanträden 2024

Mötet startar kl. 10.00.

 • 25 januari
 • 29 februari
 • 28 mars
 • 25 april - INSTÄLLT
 • 23 maj
 • 12 juni (onsdagsräkning, startar kl. 9.00)
 • 19 juni (obs onsdag)
 • 29 augusti

Sammanträden 2024

 • 16 januari - extrainsatt ägardialog kl.13-15
 • 5 februari - ägardialog kl. 13-16
 • 9 april kl. 8-9
 • 4 juni kl. 8-9
 • 10 september kl. 8-9
 • 12 november kl. 8-9

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen

E-post: kansli@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Senast publicerad: