Sammanträdesdagar 2023

Här finns en sammanställning av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträdesdatum.

Kommunfullmäktiges sammanträden 2023

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla som vill är välkomna för att lyssna.

Mötet startar kl. 18.30.

 • 16 januari
 • 20 februari
 • 27 mars
 • 15 maj
 • 12 juni
 • 21 augusti
 • 18 september
 • 16 oktober
 • 13 november*
 • 4 december*

* Mötet startar kl. 17.00.

Kommunfullmäktiges sammanträden 2024

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla som vill är välkomna för att lyssna.

Mötet startar kl. 18.30.

 • 15 januari
 • 19 februari
 • 25 mars
 • 6 maj
 • 10 juni
 • 19 augusti
 • 16 september
 • 14 oktober
 • 11 november*
 • 2 december*

* Mötet startar kl. 17.00.

Kommunstyrelsens sammanträden 2023

Mötet startar kl. 08.30.

 • 10 januari
 • 7 februari
 • 14 mars
 • 18 april
 • 23 maj
 • 20 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 4 oktober - tema hållbarhet kl. 13-15
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 6 december - tema hållbarhet kl. 13-15
 • 12 december

Kommunstyrelsens sammanträden 2024

Mötet startar kl. 08.30.

 • 6 februari
 • 12 mars
 • 16 april
 • 21 maj
 • 18 juni
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 19 november
 • 17 december

Den 12 juni och 12 november sammanträder kommunstyrelsen på temat hållbarhet. Tiden är kl. 13-15

Sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott 2023

Mötet startar kl. 08.30.

 • 24 januari
 • 28 februari
 • 4 april
 • 9 maj
 • 7 juni (ons)
 • 15 augusti
 • 19 september (flyttat från 12 september)
 • 10 oktober
 • 7 november
 • 5 december


Sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott 2024

Mötet startar kl. 08.30

 • 23 januari
 • 27 februari
 • 2 april
 • 7 maj
 • 4 juni
 • 13 augusti
 • 19 september
 • 8 oktober
 • 5 november
 • 3 december

Barn- och utbildningsnämndens sammanträden 2023

Mötet startar kl. 08.30.

 • 1 februari
 • 22 mars
 • 26 april
 • 24 maj
 • 14 juni
 • 30 augusti
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 22 november
 • 13 december

Bygg- och miljönämndens sammanträden 2023

Mötet startar kl. 13.15.

 • 30 januari
 • 27 februari
 • 28 mars (tis)
 • 24 april
 • 22 maj
 • 19 juni
 • 28 augusti
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 20 november
 • 18 december

Kultur- och fritidsnämndens sammanträden 2023

Mötet startar kl. 13.30.

 • 31 januari
 • 20 februari
 • 20 mars
 • 24 april
 • 12 juni
 • 21 augusti
 • 18 september
 • 30 oktober
 • 27 november
 • 18 december

Socialnämndens sammanträden 2023

 • 25 januari kl. 9.00
 • 22 februari kl. 9.00
 • 22 mars kl. 9.00
 • 19 april kl. 9.00
 • 24 maj kl. 9.00
 • 21 juni kl. 9.00
 • 23 augusti kl. 9.00
 • 20 september kl. 9.00
 • 25 oktober kl. 9.00
 • 29 november kl. 9.00
 • 20 december kl. 9.00

Teknik- och griftegårdsnämndens sammanträden 2023

Mötet startar kl. 08.30.

 • 20 februari
 • 20 mars
 • 24 april
 • 22 maj
 • 19 juni
 • 28 augusti
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 20 november
 • 18 december

Demokratikommitténs sammanträden 2023

Mötet startar kl. 08.00.

 • 16 februari
 • 27 april
 • 15 juni
 • 7 september
 • 19 oktober
 • 9 november

Demokratikommitténs sammanträden 2024

Mötet startar kl. 08.00.

 • 18 januari
 • 14 mars
 • 16 maj
 • 5 september
 • 17 oktober
 • 5 december

Valnämndens sammanträden 2023

Mötet startar kl. 10.00.

 • 9 mars
 • 12 oktober
 • 30 november

Sammanträden 2023

 • 6 februari - ägardialog
 • 4 april
 • 7 juni
 • 12 september
 • 7 november

Sammanträden 2024

 • 5 februari - ägardialog
 • 9 april
 • 4 juni
 • 10 september
 • 12 november

 • 23 februari 2023
 • 22 februari 2024

 • 5 oktober 2023
 • 26 september 2024

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen

E-post: kansli@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Senast publicerad: