Tranås kommuns flyktingmottagande

Mottagandet kommer att ske i lägenheter som hyrs av Tranås kommun mot ersättning från Migrationsverket.

Från och med 1 juli ansvarar kommunerna för att ordna boende till de flyktingar från Ukraina som har behov av bostad. Tranås kommun ska ta emot 40 personer under hösten. Mottagandet kommer att ske i lägenheter som hyrs av Tranås kommun mot ersättning från Migrationsverket. Allt mottagande sker via Migrationsverket.