Fastighetsnära insamling FNI

Från och med 1 januari 2024 kommer Tranås kommun att ansvara för insamling och återvinning av förpackningar inom kommunen. Det innebär att endast entreprenörer som är godkända av oss får samla in förpackningar.

Den 1 januari 2024 upphör producenternas insamlingsansvar för förpackningar. Regeringen har beslutat att ansvaret för insamling och återvinning av förpackningar istället ska ligga hos kommunerna.

Auktorisation av avfallsentreprenörer

De entreprenörer som sedan tidigare samlar in förpacknnigar ska kunna fortsätta med det även efter 1 januari 2024 – men först efter att ha blivit godkända (auktoriserade) av kommunen. För att bli auktoriserad ska du som är entreprenör uppfylla de krav som kommunen har ställt.

Du som är kund behöver se över ditt avtal och försäkra dig om att du anlitar en auktoriserad entreprenör.

Ingen förändring för hushåll

Privatpersoner kan fortsätta lämna förpackningar till återvinningsstationerna.

Vad är förpackningar?

Förpackningar är platsförpackningar, pappersförpackningar, färgade och ofärgade glasförpackningar och metallförpackningar.

Du kan anlita följande entreprenörer för hämtning av förpackningar:

  • JRAB, tel 0140-18790

Fastighetsägare och verksamheter som har, eller vill införa, fastighetsnära insamling av förpackningar ska från och med 1 januari 2024 anlita en entreprenör som är auktoriserad (godkänd) av Tranås kommun.

Hur påverkas min verksamhet av lagändringen?

Även i fortsättningen anlitar du en privat entreprenör för att hämta förpackningar. Du får bara anlita en entreprenör som blivit auktoriserad av kommunen. Du behöver därför se över ditt nuvarande avtal.

Entreprenören bestämmer själv priset för sin tjänst, men det får inte vara högre än kommunens maxtaxa.

Hur vet jag att en entreprenör är auktoriserad?

Vi godkänner de entreprenörer som ansöker om att få samla in förpackningar och som uppfyller våra krav. Exempel på krav är att entreprenören följer maxtaxan och kan erbjuda insamling av förpackningar i hela Tranås kommun.

Alla auktoriserade entreprenörer presenterar vi på denna sida, så snart de blivit godkända. Se rubriken Vem är auktoriserad? ovan. 

Kan jag lämna förpackningar på andra ställen?

Nej. Du som äger en verksamhet eller flerbostadshus med fastighetsnära insamling av förpackningar får endast anlita en auktoriserad entreprenör. Privatpersoner får — precis som tidigare — lämna förpackningar till återvinningsstationerna.

Du kan fortsätta att erbjuda hämtning av förpackningar inom Tranås kommun när producentansvaret upphör, förutsatt att du följer våra villkor och att din verksamhet är auktoriserad (godkänd) av oss. Du ansöker om att bli entreprenör inom auktorisationssystemet Hämtning av förpackningar hos flerfamiljshus och verksamheter.

Krav och villkor

För att bli auktoriserad ska du uppfylla våra krav och villkor, till exempel:

  • Du tecknar avtal direkt med kunden och bestämmer själv priset, men ska hålla dig inom aktuell maxtaxa för förpackningar. Maxtaxan revideras varje år.
  • Du får betalt av kunden. Tranås kommun betalar alltså inte för er tjänst.
  • Varje kvartal redovisar du till oss hur mycket förpackningar du har samlat in och varifrån det kommer.

Var hittar kunden auktoriserade entreprenörer?

Vi presenterar alla auktoriserade entreprenörer på denna sida under rubriken Vem är auktoriserad? ovan. Vi uppdaterar listan så fort en entreprenör blivit godkänd.

Ansök om auktorisation via e-post

Ansök om auktorisation genom att mejla oss på avfall@tranas.se.


Kontakt

Avfallsavdelningen

E-post: avfall@tranas.se

Avfallsstrateg
Telefon: 0140-683 41

Senast publicerad: