Ett rinnande duschmunstycke med rosa kakel som bakgrund.

Vatten- och avloppstaxa

Du som är ansluten till det allmänna vatten- och avloppsledningsnätet ska betala avgift enligt gällande vatten- och avloppstaxa (VA-taxa) för Tranås kommun.

Avgifter för vatten och avlopp

Den kommunala vatten- och avloppsanläggningen finansieras av avgifter. Nivån på avgifterna uppdateras varje år och anges i VA-taxan.

Vatten- och avloppstaxan är uppdelad i en anslutningssavgift och en brukningsavgift. Anslutningsavgiften är en engångskostnad som du betalar när du upprättar en ny anslutning till kommunens ledningsnät. Brukningsavgiften består av en fast avgift för vattenmätaren och en rörlig del som baseras på hur mycket vatten du förbrukar.

De vanligaste avgifterna

Avgifterna anges inklusive moms.

Fast avgift per år

Den fasta avgiften beror på hur stor vattenmätare du har, det vill säga hur mycket vatten som kan passera mätaren per timme. Vattenmätare med normalflöde Qn 2,5 (2,5 kubikmeter per timme) är vanligast i villor, Qn 6 i flerbostadshus och Qn 10 i industrifastigheter.

  • Qn 2,5 (villor): 5 830,5 kronor
  • Qn 6 (flerbostadshus): 18 394,5 kronor
  • Qn 10 (industrier): 35 859 kronor

Rörlig avgift per kubikmeter

  • Vatten: 9,01 kronor
  • Avlopp: 14,64 kronor
  • Vatten och avlopp: 23,65 kronor

Kontakt

VA- och avfallsavdelningen

E-post: vaavfall@tranas.se

TF VA- och avfallschef
Telefon: 0140-681 33

Journummer utanför kontorstid

Telefon: 036-13 71 43

Senast publicerad: