Stäng sök
Tranås logotyp

Kartor och mättjänster

För att nya byggnader ska passa in både höjd- och lägesmässigt behövs det ofta en karta som underlag. Nybyggnadskarta eller utdrag ur primärkartan beställer du av kommunen. Enklare kartor kan du exportera själv från karttjänsten Geovis.

Primärkarta

Primärkartan är en detaljerad karta över kommunens tätorter. Den visar bland annat vägar, byggnader, vattendrag, fastighetsgränser och höjdkurvor. Tranås kommun har en primärkarta för kommunens tätorter Tranås, Sommen, Gripenberg och Linderås. I övriga delar av kommunen ligger Lantmäteriets karta som grund.

Primärkartan används som grundkarta till detaljplaner, som underlag för att söka bygglov och i planering och projektering. Data till primärkartan samlas in genom fältmätning. Metria AB Region Tranås har uppdraget att hålla kommunens primärkarta aktuell.

Beställ utdrag ur primärkartan

Kontakta tillväxtavdelningen om du behöver få ett utdrag ur primärkartan. Utdraget skickas i pdf-format via e-post eller utskrivet på papper via vanlig post. Kontakta Metria om du behöver ett utdrag i dwg-format.

Avgifter för utdrag ur primärkartan

Att beställa utdrag ur primärkartan kostar (inklusive moms):

  • pdf-fil: 100 kronor
  • pappersutskrift: 150 kronor
  • dwg-fil: 1 000 kronor/hektar + 1 000 kronor per arbetad timme.

Min fastighet

Via Lantmäteriets e-tjänst Min fastighet kan du få detaljerad information om din fastighet, till exempel om det finns planer, bestämmelser, servitut eller andra rättigheter som rör fastigheten. Tjänsten kräver e-legitimation.

Till Lantmäteriets e-tjänst Min fastighet Länk till annan webbplats.

Tomtgräns och gränsvisning

Om du behöver hjälp med att möta ut din tomtgräns, eller är osäker på var din fastighetsgräns går, kan du kontakta Metria för en gränsvisning.

Lämna en intresseanmälan om gränsvisning till Metria Länk till annan webbplats.

Nybyggnadskarta

När du söker bygglov behöver du ibland ha en nybyggnadskarta. Nybyggnadskartan visar fastighetsgränser, bestämmelser i detaljplanen, servitut och nyttjanderätt. Den anger höjd och läge för anslutningspunkter till vatten- och avloppsanläggningar och gatans höjd efter toppbeläggning, det vill säga det översta asfaltlagret som läggs när bostadsområdet är färdigt.

Beställ nybyggnadskarta

Beställ nybyggnadskarta genom att fylla i blanketten ”Beställning av nybyggnadskarta” och skicka till bygg- och miljöförvaltningen. Normalt levererar vi nybyggnadskartan inom fyra veckor.

Avgift för nybyggnadskarta

Vi tar ut en avgift för nybyggnadskarta enligt gällande taxa.

Kommunens kartor i Geovis

I karttjänsten Metria Geovis hittar du till exempel detaljplaner, lediga tomter och samhällsservice i Tranås kommun. Du kan få fram fastighetsbeteckningar, skalriktiga flygfoton (ortofoton) och topografiska kartor som visar markens lutning och höjdförhållanden.

Karta över Tranås kommun i karttjänsten Geovis Länk till annan webbplats.

Gör egna utdrag ur karttjänsten

Du kan göra egna utdrag från karttjänsten genom att klicka på ikonen med tre prickar längst ner till höger och välja ”Exportera karta”. En förhandsvisning öppnas där du väljer skala, pappersstorlek (A4 eller A3) och filformat.

Kommunens primärkarta finns inte tillgänglig i Geovis.

Ändra uppgifter i lägenhetsregistret

Om du äger ett flerbostadshus och gör ändringar som innebär att antalet lägenheter i byggnaden ändras, ska du skicka in de nya uppgifterna till bygg- och miljöförvaltningen. Använd blanketten "Ändring av uppgifter i lägenhetsregistret". Du ska skicka in uppgifterna senast en månad efter att ändringarna är klara.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

E-post: bm@tranas.se
Telefon: 0140-681 51

Tillväxtavdelningen

E-post: tillvaxt@tranas.se

Senast publicerad: