En person går mot återvinningscontainrar med två papperspåsar.

Foto: FTI AB

Avfall och återvinning

Sortera dina sopor och lämna till återvinning så att materialet kan bli nya produkter och farliga ämnen inte hamnar i naturen. Det som inte går att sortera lägger du i soptunnan hemma. Kommunen ansvarar för att hämta och ta hand om ditt hushållsavfall.