Bygglov

När du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till behöver du ofta ansöka om bygglov. För mindre åtgärder kan det räcka med en bygganmälan. Kontakta bygg- och miljöförvaltningen för att ta reda på vad som gäller för din åtgärd

När behövs bygglov?

Följande åtgärder kräver bygglov:

  • Nybyggnad och tillbyggnad.
  • Yttre ändringar av en byggnad, till exempel byta kulör på fasaden eller ändra fasad- eller takmaterial (för en- och tvåbostadshus finns vissa undantag).
  • Ändra användningssätt av en byggnad, till exempel inreda ett garage till bostad eller omvandla en bostad till kontor.
  • Inreda ytterligare en bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri i byggnaden.

Du behöver även bygglov för att uppföra, ändra eller flytta vissa anläggningar, till exempel:

  • murar och plank
  • skyltar
  • upplag och materialgårdar
  • fasta cisterner eller motsvarande
  • idrottsplatser, småbåtshamnar, friluftsbad, golfbanor och vissa vindkraftverk
  • radio- och telemaster samt torn.

Om bygglov hos Boverket Länk till annan webbplats.

Kontakta bygg- och miljöförvaltningen om du är osäker på om ditt planerade bygge kräver bygglov.

Ansök om bygglov

Se till att din bygglovsansökan är komplett och att ritningarna uppfyller alla krav innan du lämnar in dem så går handläggningen snabbare.

Så här söker du bygglov

Vad kostar ett bygglov?

Kontakta bygg- och miljöförvaltningen via e-post för att få reda på vad just ditt ärende kostar att handlägga.

Hur lång tid tar det?

Det kan ta upp till tio veckor innan du får beslut om bygglov. Efter att du fått beslutet måste du i normalfallet vänta fyra veckor innan du får börja bygga. Du måste också få startbesked från bygg- och miljönämnden. Lämna därför in ansökan i god tid.

När du har fått bygglov måste du börja bygga inom två år och vara färdig med bygget inom fem år.

Om du ska bygga på en tomt som du har köpt av kommunen finns det ofta ett krav på att du ska ha byggt färdigt inom två år från att du får tillträde till tomten. Detta framgår av köpehandlingarna.

Vid större åtgärder krävs en kontrollansvarig

Vid större åtgärder behöver du ha en certifierad kontrollansvarig. Det gäller till exempel om du ska bygga en helt ny byggnad eller göra en större tillbyggnad.

Hitta certifierade kontrollansvariga på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

E-post: bm@tranas.se
Telefon: 0140-681 51

Senast publicerad: