En vattenspridare som sprutar vatten på en grön gräsmatta.

Kommunalt avlopp

Kommunens avloppsreningsverk tar emot och renar avloppsvatten från hushåll. I vissa fall kan även verksamheter få ansluta till kommunens ledningsnät. Du som är ansluten till kommunalt avlopp är skyldig att följa bestämmelserna i kommunens ABVA.

Allmänna bestämmelser, ABVA

Alla som är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet ska följa reglerna i Allmänna bestämmelser för användande av Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA.

Avgifter

När din fastighet är ansluten till kommunalt vatten och avlopp ska du betala en avgift. Avgiften används för att underhålla och bygga ut kommunens ledningsnät. I VA-taxan ser du alla avgifter som rör vatten och avlopp.

Vatten- och avloppstaxa

Avloppsvatten från företag och verksamheter

Industrier och verksamheter kan få ansluta till det kommunala ledningsnätet om avloppsvattnet från verksamheten är fritt från skadliga ämnen.

Avsloppsvatten från företag

Kontakt

VA- avdelningen

E-post: va@tranas.se

Enhetschef rörnät
Telefon: 0140-688 84

Journummer utanför kontorstid

Telefon: 036-13 71 43

Senast publicerad: