IoT Jönköpings län

Tranås kommun har deltagit i den länsgemensamma IoT-satsningen sedan början av 2022. I Tranås har Samhällsbyggnadsförvaltningen visat intresse för att komma i gång med IoT. Bland annat har mätningar startat av snödjup och vägtemperaturer. Det finns också planer på att börja mäta tjäldjup i marken.

I dagsläget mäter man bland annat luftkvalitet och funktioner på kritisk infrastruktur och planerar att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen mäta temperaturer och pumpar i simhallen, samt personflöden i friluftsområden.

På sikt har Tranås kommun planer på att mäta fyllnadsgrad i sopkärl, bullernivåer och badtemperaturer.

I Tranås använder man sig av LoRa-nätverk för att koppla upp sina sensorer mot den länsgemensamma IoT-plattformen. LoRa-nätverket tillhandahålls av Tranås energi.

Kontakt

Gustav Flogén, Digitaliseringschef

E-post: gustav.flogen@tranas.se
Telefon: 0140-682 35

Senast publicerad: