Gator och vägar

Ansvaret för en väg kan ligga hos staten, kommunen eller en enskild väghållare. Du som äger ett hus eller en fastighet har ett visst ansvar för gångbanan som gränsar till din tomt.

Vem äger vägen?

Det finns allmänna vägar, kommunala vägar och enskilda vägar. Trafikverket ansvarar för drift och underhåll av de statliga vägarna. Tranås kommun ansvarar för att sköta gator och gång- och cykelvägar inom tätorten. Vägar som inte sköts av vare sig kommunen eller staten kallas för enskilda vägar. De kan ägas av en enskild markägare, lokal samfällighet eller vägförening.

Se vem som äger vägen på Trafikverkets karta Länk till annan webbplats.

Tranås Energi äger och sköter gatljusen inom Tranås tätort. Flera gånger om året kontrollerar de alla gatlampor och byter ut de som är trasiga. Vid dessa tillfällen är belysningen tänd på dagen.

Vid Tranås resecentrum och längs med de statliga vägarna ansvarar Trafikverket för belysningen.

Felanmälan av trasig belysning

Skicka en felanmälan till Tranås Energi om du upptäcker trasiga lampor eller att träd som står på kommunens mark skymmer ljuset från gatlamporna.

Felanmäl gatubelysning hos Tranås Energi Länk till annan webbplats.

Gatuavdelningen lagar potthål och andra ojämnheter i asfalten löpande under året. Ett potthål är ett hål i asfalten som når så djupt att grus syns i botten av hålet. Meddela oss om du har ett potthål i ditt kvarter.

Lämna synpunkter och felanmälan

Beläggningsunderhåll 2024

Information kommer inom kort


Kontakt

Gatuenheten

E-post: gatapark@tranas.se

Kundtjänst
Måndag - fredag 8.00-12.00
Telefon: 0140-683 45

Avdelningschef
Telefon: 0140-683 24

Driftsfrågor arbetsledare
Måndag - fredag 8.00 - 16.00
Telefon: 0140-682 60

Gatuspecialist
Måndag - fredag 8.00 - 15.00
Telefon: 0140-681 83

Trafikingenjör
Måndag - fredag 8.00 - 13.00
Telefon: 0140-686 84

Journummer utanför kontorstid

Telefon: 036-13 71 43

Senast publicerad: