Cykling och cykelvägar

Det finns goda möjligheter att cykla i Tranås tätort och vi arbetar för att bli en ännu mer cykelvänlig kommun. Målet är att det ska vara enkelt och säkert att ta sig fram på cykel och att fler ska välja cykeln som färdmedel. För varje år utökas cykelnätet med nya cykelvägar.

Cykelkarta och cykelleder

I Tranås kommun finns det ett kortare mountainbikespår och flera längre cykelleder. På naturkartan.se kan du läsa mer om respektive cykelled.

Cykelleder i Tranås kommun på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Cykelvägar i Tranås tätort

I kartan nedan kan du se var det finns cykelvägar i Tranås tätort.

Att gå och cykla i stället för att ta bilen är en förutsättning för en hållbar utveckling. För att öka cyklandet har Tranås kommun tagit fram en cykelstrategi, som tar ett samlat grepp om cykelplaneringen i hela kommunen.

I cykelstrategin finns följande mål:

  1. Andelen resor med cykel ska öka.
  2. Trafiksäkerheten för cyklande ska förbättras på sträckor och i korsningar.
  3. Cykelstråken ska ha god framkomlighet för alla typer av cyklande året runt.
  4. Cykelvägnätet ska vara sammanhängande inom och mellan kommunens tätorter.
  5. Säkra cykelparkeringar ska finnas tillgängliga vid alla större målpunkter.
  6. Cykelvägnätet ska upplevas tryggt.

Vårt mål

2025 har antalet cykelresor dubblerats och tre av fyra tranåsbor tycker att Tranås är en cykelvänlig stad.

När du cyklar har du nästan alltid väjningsplikt. Det betyder att du ska ta hänsyn till fordon och gående som närmar sig, sänka farten eller stanna i god tid och att bara cykla vidare om det kan ske utan fara för dig eller andra. Om du stiger av cykeln och leder den räknas du som gående.

Läs om de vanligaste trafikreglerna för cyklister på Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Vad gäller för en elsparkcykel eller elscooter?

Elsparkcyklar som körs i max 20 km/h likställs med cyklar. Därmed gäller samma regler som för cykel, inklusive krav på utrustning som ringklocka, broms och lampor vid mörker.
Elsparkcyklar får enligt lag inte framföras på gångbanor.

 

En allmän cykelpump finns vid Tranås resecentrum. Där kan du fylla på luft i dina cykeldäck.

Parkera din cykel på anvisad plats. Cyklar som blockerar gång- eller cykelvägar är en trafikfara och hindrar andra från att komma fram.

Hyr cykelgarage

Du som pendlar till eller från Tranås kan hyra ett cykelgarage vid Tranås resecentrum. Kontakta Tranås Direkt för att hyra en plats för din cykel. Du får en nyckel till ditt bås, där det finns plats för både cykel och cykelhjälm.

Att hyra en plats i ett cykelgarage kostar:

  • 800 kr för ett helår
  • 500 kr för ett halvår.
  • 100 kr för en månad.

På samtliga hyresavgifter tillkommer lagstadgad mervärdesskatt.

Felparkerade cyklar och skrotcyklar

Kommunen samlar regelbundet in långtidsparkerade cyklar eller övergivna cyklar. De flesta är så kallade skrotcyklar. Vi kan flytta cyklar med stöd av lagen flyttning av fordon (LFF 1982:129) och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (FFF 1982:189).

Vi märker upp cyklarna och forslar bort de cyklar som inte har använts under en längre tid. Är cykeln i brukbart skick lämnas den till polisen. Övriga cyklar lagras en tid innan de skrotas.

Tranås kommun är medlemmar i föreningen Svenska cykelstäder. Syftet med föreningen är att öka andelen cykelresor, förbättra förutsättningarna för att cykla och att höja cyklingens status bland de aktörer som är aktiva inom transportsektorn. Föreningen bedriver kampanjer och andra typer av aktiviteter för att uppmuntra till cykling.

Läs mer på Svenska cykelstäders webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Gatuenheten

E-post: gatapark@tranas.se

Kundtjänst
Måndag - fredag 8.00-12.00
Telefon: 0140-683 45

Avdelningschef
Telefon: 0140-683 24

Trafikingenjör
Måndag - fredag 8.00 - 13.00
Telefon: 0140-686 84

Turistbyrån Tranås direkt

E-post: tourist.office@tranas.se
Telefon: 0140-687 90

Adress
Storgatan 39 B
573 32 Tranås

Öppettider
Måndag–fredag: 10.00–18.00
Lördag: 10.00–14.00

Senast publicerad: